Undercut là là cắt ngắn tóc ở hai bên và sau gáy còn phần tóc phía trước và trên đầu thì để dài. Undercut mang lại cho đàn ông hình ảnh vừa lịch lãm lại vừa cá tính, hiện đại.