Vậy hiểu Webcam cũng giống như 1 chiếc máy ảnh hay camera kỹ thuật số nhưng chỉ khác là cách hoạt động và được tích hợp kèm với máy tính hay laptop, được điều khiển bằng phần mềm trên máy tính