20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Mỗi ngày trong năm đều mang một ý nghĩa nhất định. Có thể là một ngày kỷ niệm thành lập tổ chức, ngày tri ân một ngành nghề trong xã hội, ngày nhớ ơn hoặc tưởng niệm một bộ phận nào đó trong xã hội. Vậy hãy cùng tham khảo xem ngày 20/7 là ngày gì nhé!

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 708,328 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 26-12-2022 05:26:22
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(4 sao 13 đánh giá)

Mỗi ngày trong năm đều mang một ý nghĩa nhất định. Có thể là một ngày kỷ niệm thành lập tổ chức, ngày tri ân một ngành nghề trong xã hội, ngày nhớ ơn hoặc tưởng niệm một bộ phận nào đó trong xã hội. Vậy hãy cùng tham khảo xem ngày 20/7 là ngày gì nhé!

20/7 là ngày gì?

Mỗi ngành nghề trong xã hội đề có những ngày riêng để tri ân, ví dụ như ngày 20/11 để tri ân các thầy cô, ngày 27/2 là ngày thầy thuốc Việt Nam,...

Lực lượng Cảnh sát nhân dân - những người có công rất lớn trong sự nghiệp gìn giữ và bảo vệ đất nước - cũng có một ngày riêng cho họ là ngày 20/7 làm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, ngày ghi nhớ và tri ân những đóng góp, hy sinh để bảo vệ đất nước.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Nguồn gốc

Nguồn gốc của ngày này là trong ngày 20/7/1962, hai Pháp lệnh quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Cảnh sát nhân dân và chế độ cấp bậc của sĩ quan, hạ sĩ quan của nước Viêt Nam dân chủ cộng hòa được chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác nhận.

Vậy nên mỗi năm ngày 20/7 được chọn làm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Nguồn gốc của ngày 20/7

Ý nghĩa

Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân được chọn ra để tri ân, cám ơn những chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong ngành đã ngày đêm, đem toàn bộ tài lực, trí lực để cống hiến bảo vệ sự an ninh trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, đây còn là khoảnh khắc để ghi nhận, biểu dương những thành tích của cá nhân, tập thể trong ngành Cảnh sát đã cống hiến cho đất nước sau một năm dài hoạt động. Sự ghi nhận này như một nguồn động lực vô hình thúc đẩy những chiến sĩ cảnh sát luôn phải rèn luyện, phấn đấu và phát triển hơn nữa để hoàn thiện bản thân, xây dựng ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Ý nghĩa của ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân

Lịch sử chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Lực lượng CSND ra đời, kháng chiến chống Pháp

- Ngày 19/8/1945, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ và Quốc gia tự vệ cuộc (Trinh sát và Cảnh sát) ở Nam Bộ được thành lập. Đây là các tổ chức đầu tiên, tiền thân của lực lượng Công an nhân dân hiện nay (Công an bao gồm an ninh và cảnh sát). Nhiệm vụ ban đầu lúc này là trấn áp phản động, bảo vệ an toàn các thành viên lãnh đạo đảng, bảo vệ trật tự xã hội.

- Ngày 2/9/1945, tại Lễ tuyên ngôn độc lập, Cảnh sát nhân dân giữ vai trò quan tọng trong việc ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn buổi lễ quan trọng này.

- Ngày 12/7/1946 đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân khi triệt phá tổ chức phản động kết cấu với Pháp đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng được gọi là vụ án số 7.

- Sau đó chưa đầy một tháng (3/8/1946) lực lượng Cảnh sát nhân dân lại phá thành công vụ án thảm sát cả nhà chủ hiệu kim hoàn Vĩnh Tường gây rúng động xã hội thời bấy giờ.

- Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 23/SL-LCT hợp nhất các Sở Cảnh sát, Sở Liêm phóng thành Việt Nam Công an vụ.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Lễ tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình

- Khi Trung ương Đảng phát động phong trào cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nói riêng đã xung phong đảm nhận vai trò quan trọng nhưng cực kỳ nguy hiểm hiểm: Di chuyển hồ sơ tài liệu mật, di chuyển trại giam, bảo vệ lãnh đạo Đảng, bảo vệ cơ quan đầu não, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân,...

- Ngày 19/01/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phá hội tề”.

- Nhiều vụ án kinh tế lớn được triệt phá trong giai đoạn này như: Công an Hà Giang khám phá 15 vụ tham ô, trong đó có vụ tham ô 1.000 tấn muối; Công an Lạng Sơn bắt 5 vụ buôn vàng; Công an Nghệ An, Hà Tĩnh khám phá vụ lấy cắp 17 vạn đồng (tiền Chính phủ kháng chiến), 5 vụ tiền giả; Công an Hải Dương bắt 24 vụ trốn thuế, thu giữ 5.000 mặt hàng;...

- Khi chiếm được thế thượng phong trên chiến trường, ngày 05/5/1950 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Chỉ thị số 10/CT-TW về “Đảng lãnh đạo Công an” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an.

- Tiếp đó, ngày 12/5/1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 05-CT/TW quy định nhiệm vụ và tổ chức Nha Công an Việt Nam - Đây là Chỉ thị quan trọng để xây dựng ngành Công an phục vụ công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nền tảng xây dựng ngành Công an sau này.

- Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141/SL-LCT, đổi Nha Công an Việt Nam thành Thứ bộ Công an, trực thuộc Hội đồng Chính phủ để phục vụ hiệu quả hơn cho cuộc chiến chống thực dân Pháp.

- Tại kỳ họp từ ngày 27/8 đến ngày 29/8/1953, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết đổi tên Thứ bộ Công an thành Bộ Công an.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Lực lượng Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp

- Khi Trung ương Đảng thông qua cương lĩnh cải cách ruộng đất, lực lượng Công an đã cử cán bộ tham gia phát động quần chúng cải cách ruộng đất.

- Ngày 07/5/1954, chiến thắng Điện Biên Phủ buộc Chính phủ Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Giơnevơ và ký kết với Chính phủ Việt Nam “Hiệp định đình chiến, lập lại hòa bình ở Đông Dương”.

Lực lượng CSND góp phần đánh thắng đế quốc Mỹ

- Sau khi hiệp định Giơnevơ được ký kết, hai miền Nam - Bắc được chia ra nhưng lực lượng Công an nhân dân cùng chung một nhiệm vụ là quản lý hành chính, chóng phá bọn phản cách mạng và tội phạm hình sự, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

- Ngày 28/7/1956, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 982/TTg về việc thành lập Cục Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an, theo đó lực lượng Trị an hành chính các cấp cũng đổi tên thành Cảnh sát nhân dân.

- Tháng 11, 12/1959, lực lượng Cảnh sát cùng các lực lượng khác của Công an nhân dân đã phối hợp với Quân đội nhân dân mở chiến dịch đập tan âm mưu gây bạo loạn, cướp chính quyền tại tỉnh Hà Giang.

- Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân. Và đó cũng là cột mốc được chọn làm ngày Truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Chiến sĩ Cảnh sát trong kháng chiến chống Mỹ

- Ngày 24/7/1963, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 85/NQ-BCT về “Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Công an có Chỉ thị số 1623 P7B/G78 về xây dựng cơ quan xí nghiệp, đơn vị an toàn. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tích cực thực hiện cuộc vận động “3 xây, 3 chống”, khám phá nhiều vụ tham ô lớn.

- Ngày 05/8/1964, đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” sử dụng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã anh dũng, mưu trí, không sợ hy sinh, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ dưới nền bom đạn, cứu chữa tài sản của nhà nước, tài sản và tính mạng của nhân dân.

- Cuối năm 1965, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Giao thông trật tự, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn trọng điểm đưa lực lượng Cảnh sát giao thông bám chốt, bám đường suốt ngày đêm để bảo vệ những tuyến đường giao thông phục vụ cho kháng chiến.

- Ngày 16/4/1972, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2; lực lượng Cảnh sát nhân dân lại tiếp tục cùng nhân dân kháng chiến, bảo vệ tài sản của nhà nước, bảo vệ tính mạng nhân dân, chiến đấu hết sức oai hùng và kiên cường.

- Sau nhiều năm trường kháng chiến, cuối cùng thì ta cũng đã đại thắng mùa xuân năm 197Lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời bình là lập lại trật tự, ổn định chính trị, bảo vệ trật tự an toàn xã hội sau chiến tranh.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập ngày 30/4

Lực lượng CSND thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược

- Khi đất nước trở về trạng hòa bình, độc lập, lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ theo chỉ định của Trung ương Đảng là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản suất, ổn định đời sống nhân dân.

- Ngày 02/12/1980, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 31/NQ-TW về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

- Từ năm 1980 - 1985, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã bắt 192.504 tên (30% là lưu manh chuyên nghiệp), triệt phá 13.001 băng ổ nhóm, trong đó có 81 băng cướp của giết người, 60 băng cướp của tống tiền.

- Thực hiện Nghị quyết 128/HĐBT ngày 02/8/1982 lực lượng Cảnh sát nhân dân tập trung triệt phá các tội phạm kinh tế. Kết quả là xử lý 76.389 vụ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, thu nhiều hàng hóa, tài sản có giá trị lớn.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Các chiến sĩ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất

- Sau hơn 10 năm chiến đấu ở vùng rừng núi Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào chiến công chung, tiêu diệt và làm tan rã bọn Fulro, góp công lớn vào việc ổn định trật tự địa bàn Tây Nguyên.

- Thông qua công tác quản lý hành chính, đã phát hiện 31.740 đối tượng hình sự, 253.730 đối tượng chính trị, trên 117.229 đối tượng nguỵ quân, nguỵ quyền trốn trình diện, cải tạo; thu hồi hàng vạn khẩu súng quân dụng, đạn dược, thuốc nổ, phương tiện chiến tranh.

Lực lượng CSND phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự

- Tháng 12/1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng mở ra thời kỳ đổi mới toàn diện và sâu sắc, nhằm đưa nước ta vượt qua khó khăn, khủng hoảng, tiếp tục đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng đổi mới hơn để thích nghi với thời đại. Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu, tăng cường nghiệp vụ cơ bản; kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân với công tác xây dựng Đảng, chấn chỉnh tác phong, phương pháp làm việc, kiên quyết thanh loại những cán bộ sa sút ý chí chiến đấu, năng lực kém và vi phạm phẩm chất đạo đức.

- Ngày 15 tháng 9 năm 2009, Chính phủ có Nghị định số 77 /NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an.

- Từ năm 2010, lực lượng Cảnh sát đã tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả các mặt công tác theo mô hình tổ chức mới với 03 Tổng cục và 01 bộ tư lệnh: Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm; Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Lực lượng CSND diễu hành

- Với chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”, “Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý”.

- Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã thụ lý điều tra, bắt giữ hàng vạn vụ án, đối tượng tội phạm về ma túy/năm; bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn và phối hợp với các bộ, ngành tạo được phong trào quần chúng sôi nổi trong công tác phòng chống ma túy ở cộng đồng, triệt phá nhiều tụ điểm ma túy tại địa bàn cơ sở.

- Hiện nay, lực lượng cảnh sát còn phải đảm bảo an ninh mạng khi xuất hiện ngày càng nhiều hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin, lừa đảo mua hàng qua mạng...ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân. Các chiến sĩ luôn tiếp thu, đổi mới, học hỏi để tiếp cận với nhiều phương thức gây án mới của các tội phạm công nghệ cao như hiện nay nhằm kịp thời xử lý các hành vi trái pháp luật.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Chiến sĩ công an an ninh mạng

- Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng có nhiều thành tích đáng kể. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (04/10/1961 - 04/10/2001), lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

- Lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã có đóng góp đáng kể trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương nơi đóng quân như: Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, giúp nhân dân làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng mối liên hệ mật thiết với nhân dân và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân... tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

- Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1974 - 2004), lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là Cảnh sát cơ động) đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

- Sau hơn 25 năm hợp tác, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tiếp nhận, xử lý và trao đổi gần 50.000 lượt thông tin về tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, trong đó có 13.500 lượt thông tin liên quan đến truy nã, dẫn độ quốc tế; 14.500 lượt thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự xuyên quốc gia về buôn bán phụ nữ, trẻ em, giết nười, cướp tài sản, sử dụng giấy tờ giả để nhập cư bất hợp pháp; gần 4.000 lượt thông tin liên quan đến tội phạm kinh tế; 2.990 lượt thông tin liên quan đến tội phạm ma túy; trên 70 lượt thông tin liên quan đến tội phạm công nghệ cao và 14.000 lượt thông tin liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự.

Một số sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 20/7

Thời gian

Sự kiện

20/7/1883

Vua Dục Đức lên ngôi kế vị Tự Đức, tại ngôi vỏn vẹn 3 ngày thì bị Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết phế đi.

20/7/1885

Tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho chính thức hoạt động, đánh dấu sự ra đời của ngành Đường sắt Việt Nam.

20/7/1899

Chính trị gia lưu vong Khang Hữu Vi thành lập "Bảo Hoàng hội" tại Canada nhằm ủng hộ một chế độ quân chủ lập hiến cho Đại Thanh.

20/7/1944

Claus von Stauffenberg, Đại tá Lục quân Đức Quốc xã, mang theo một cặp hồ sơ chứa chất nổ mưu sát bất thành Adolf Hitler.

20/7/1954

Hiệp định Geneve về Đông Dương chính thức được ký kết với nhiều văn kiện.

20/7/1962

Chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam.

20/7/1969

Chương trình Apollo: Apollo 11 đáp thành công xuống Mặt Trăng, phi hành gia Neil Armstrong (hình) và Buzz Aldrin trở thành những người đầu tiên đi trên Mặt Trăng.

20/7/1977

Việt Nam trở thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc.

20/7/1989

Chính quyền quân sự Myanmar tiến hành quản thúc tại gia đối với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.

20/7/1994

Sau một cuộc bầu cử dân chủ, Alexander Lukashenko nhậm chức Tổng thống đầu tiên của Belarus, ông liên tục đảm nhiệm chức vụ này cho đến nay.

20/7/1999

Pháp Luân Công bị cấm tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một cuộc đàn áp quy mô lớn được tiến hành.

20/7/2015

Cuba và Hoa Kỳ tái lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, kết thúc khoảng thời gian 54 năm thù địch giữa hai bên.

Tử vi ngày 20/7/2021

Đánh giá ngày tốt xấu

Ngày 20/7/2021 dương lịch thì tưng đương là ngày 11/6/2021 âm lịch là ngày Kỷ Tỵ mang ý nghĩa:

- Ngày tốt với người tuổi Sửu, Dậu.

- Ngày xấu với người tuổi Dần, Thân, Hợi.

- Là ngày Xích khẩu, Xích có nghĩa là màu đỏ, Khẩu có nghĩa là miệng. Xích Khẩu có nghĩa là miệng đỏ, chỉ sự bàn bạc, tranh luận, mâu thuẫn không có hồi kết. Tránh thực hiện việc lớn vào ngày này vì sẽ dẫn đến những ý kiến trái chiều, khó lòng thống nhất, đàm phán bị ngừng lại...

- Là ngày Bạch Hổ Kiếp theo Lịch ngày xuất hành của cụ Khổng Minh. Ngày này: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Đánh giá tử vi ngày 20/7

Giờ hoàng đạo

Sửu (1h - 3h)

Thìn (7h - 9h)

Ngọ (11h - 13h)

Mùi (13h - 15h)

Tuất (19h - 21h)

Hợi (21h - 23h)

Giờ hắc đạo

Tý (23h - 1h)

Dần (3h - 5h)

Mão (5h - 7h)

Tỵ (9h - 11h)

Thân (15h - 17h)

Dậu (17h - 19h)

20/7 là cung gì?

Cự giải là những người sinh từ 22/6 đến 22/7 trong năm, vậy những người có ngày sinh vào 20/7 chính là thuộc cung Cự giải. Đây là cung hoàng đạo thứ 4 trong 12 cung hoàng đạo. Biểu tượng của Cự giải là con cua.

Cự giải có nguyên tố tự nhiên là Thủy nên dự báo rằng đây là những người có khả năng quan sát khá nhạy cảm và tinh tường.

Cự giải là biểu tượng cho nước à được Mặt Trăng chiếu mệnh nên tính cách khá phức tạp và đôi lúc hơi "khó chiều". Đôi lúc họ sẽ rất dịu dàng, ân cần nhưng đôi khi lại vui vẻ, hạnh phúc, quá khích lại có lúc buồn bã, đau khổ.


20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/207-la-ngay-gi-y-nghia-ngay-truyen-thong-luc-luong-canh-sat-nhan-dan.html

Cung Cự giải

Có thể do bản chất là thiên về cảm xúc nên họ khá nhạy cảm và quan sát mọi sự xung quanh một cách kỹ lưỡng và tinh tế hơn. Bên cạnh đó họ còn có một trí nhớ khá tốt và thích tìm hiểu đến lịch sử loài người. Đa số sở thích chung của những người thuộc cung này là thích hoài cổ, thích phong cách cổ điển, những vật xưa cổ hay những nơi lưu giữ lịch sử như viện bảo tàng.

Mong rằng bài viết trên sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức thú vị về cuộc sống. Cám ơn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở những những bài viết tiếp theo nhé!


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp tử vi phong thủy" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "20/8 là ngày gì"
20/7 là ngày gì? Ý nghĩa ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Mỗi ngày trong năm đều mang một ý nghĩa nhất định. Có thể là một ngày kỷ niệm thành lập tổ chức, ngày tri ân một ngành nghề trong xã hội, ngày nhớ ơn hoặc tưởng niệm một bộ phận nào đó trong xã hội. Vậy hãy cùng tham khảo xem ngày 20/7 là ngày gì nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 05:26:22 | Đăng nhập(12536) - No Audio

20/8 là ngày gì? Thuộc cung gì? Có sự kiện gì đặc biệt vào ngày này?

Một năm có rất nhiều ngày đặc biệt, thậm chí có những ngày bạn không biết đến sự quan trọng của nó nếu không ghi chú vào điện thoại hay laptop. Và ngày 20/8 hằng năm bạn đã biết là ngày gì hay chưa, ngày này có gì đặc biệt và những người sinh vào ngày 20/8 thuộc cung nào? Cùng theo dõi bài viết để có câu trả lời nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 04:32:48 | Đăng nhập(1231) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục