23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Có rất nhiều sự kiện trong năm để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đất nước. Trong đó, ngày 23/5 là ngày công dân Việt Nam lựa chọn những cá nhân đủ năng lực để tham gia vào bộ máy Nhà nước. Cùng tìm hiểu ngày 23/5 là ngày gì? Và những điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhé!

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 237,099 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 23-10-2021 20:13:45
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(4 sao 6 đánh giá)

Có rất nhiều sự kiện trong năm để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đất nước. Trong đó, ngày 23/5 là ngày công dân Việt Nam lựa chọn những cá nhân đủ năng lực để tham gia vào bộ máy Nhà nước. Cùng tìm hiểu ngày 23/5 là ngày gì? Và những điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhé!

Ngày 23/5/2021 là ngày gì?

Ngày 17/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết 133/2020/QH14 xem xét và quyết định ngày 23/05/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Năm 2021, ngày bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 23/5/2021.


23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/235-la-ngay-gi-dieu-can-biet-ve-ky-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv.html

Ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015, theo Kế hoạch số 42 của Hội đồng bầu cử quốc gia, thống nhất các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Chậm nhất ngày 07/02/2021 (Trước bầu cử 105 ngày):

+ Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố;

+ Thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã.

- Đến hết ngày 17/02/2021 (Trước bầu cử 95 ngày): Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

- Khoảng từ ngày 22/02/2021 đến 27/02/2021 (85 - 90 ngày trước ngày bầu cử): Địa phương gửi danh sách dự kiến đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia.


23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/235-la-ngay-gi-dieu-can-biet-ve-ky-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv.html

Họp triển khai các nội dung

- Chậm nhất ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử):

+ Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

+ Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

- Chậm nhất ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử):

+ Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội;

+ Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.

- Chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử): Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử.

- Chậm nhất là ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

- Chậm nhất ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Tổ bầu cử.


23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/235-la-ngay-gi-dieu-can-biet-ve-ky-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv.html

Nhiệm vụ của Tổ bầu cử rất quan trọng

- Ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử): Niêm yết danh sách cử tri.

- Chậm nhất là ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

- Chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử): Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

- 10 ngày trước ngày bầu cử (tức ngày 13/5/2021): Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

- Trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ (tức ngày 22/5/2021): Kết thúc vận động bầu cử.

- Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/235-la-ngay-gi-dieu-can-biet-ve-ky-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv.html

Tiến hành tham gia bỏ phiếu kín

- Chậm nhất là ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã.

- Chậm nhất là ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

- Các địa phương tiến hành tổng kết cuộc bầu cử từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22/6/2021.

Hướng dẫn cách bầu cử hợp lệ

Ngày bầu cử đang tiến gần, là một công dân cần thực hiện đúng nghĩa vụ của mình bằng cách tham gia bầu cử đúng quy định và hợp lệ để đưa ra được một kết quả công bằng nhất.

Bước 1: Cử tri đến phòng bỏ phiếu trình xuất Thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử.

Bước 2: Bỏ phiếu.

Khi bầu cử, Tổ bầu cử sẽ hướng dẫn cho cử tri thực hiện đúng với qui định để phiếu bầu được hợp lệ.

Nếu cử tri không tín nhiệm ứng cử viên nào thì gạch cả họ và tên (gạch đè lên dòng chữ họ và tên); không khoanh tròn; không đánh dấu hay ký hiệu trên phiếu bầu; không được viết thêm bất kì kí tự nào lên phiếu bầu; không bầu quá số lượng được ấn định trên phiếu; không được gạch tên hết ứng cử hoặc để nguyên phiếu bầu.

Bước 3: Tổ bầu cử sẽ đóng dấu “ Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri đã thực hiện bầu cử.


23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/235-la-ngay-gi-dieu-can-biet-ve-ky-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv.html

Bỏ phiếu đúng quy định mới được tính là phiếu hợp lệ

Một số câu hỏi thường gặp về bầu cử

Bao nhiêu tuổi thì được quyền bầu cử?

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015 quy định tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

Bao nhiêu tuổi thì được quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?

Theo luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015, công dân đủ 21 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử được công bố, có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Không có mặt dài ngày ở nơi thường trú thì có được đi bầu cử không?

Cử tri vẫn có thể tham gia bầu cử. Nếu đã đăng ký tạm trú và tạm vắng ở nơi thường trú sẽ tham gia bầu cử tại nơi tạm trú. Nếu chưa đăng ký tạm vắng sẽ có tên trong danh sách cử tri nơi thường trú và tiếp tục thực hiện quyền bầu cử tại nơi thường trú.

Cử tri là người không có thường trú, tạm trú có được đi bầu cử không?

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường sẽ tạo điều kiện cho các cử tri không có thường trú, tạm trú được đăng ký vào danh sách cử tri tại nơi mình mong muốn tham gia bầu cử.

Người bị cách ly do Covid-19, bầu cử bằng cách nào?

Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho các các cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc tại các nơi cách ly tập trung và các cơ sở điều trị Covid-19.


23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/235-la-ngay-gi-dieu-can-biet-ve-ky-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv.html

Các cử tri đang thực hiện cách ly vẫn được tham gia bầu cử

Không đi bầu cử có sao không?

Thực hiện bầu cử là quyền của công dân. Đối với công dân đã đủ điều kiện nhưng không tham gia bầu cử sẽ không bị xử phạt. Các cơ quan địa phương, Nhà nước vẫn khuyến khích và vận động người dân tích cực tham gia công tác bầu cử để có thể tìm ra người có đủ năng lực, đức trí đại diện cho ý chí nhân dân tham gia vào hệ thống chính trị đất nước.

Trường hợp nào được đi bầu cử thay?

Công dân không được nhờ người khác bầu cử thay. Tuy nhiên có thể nhờ người khác viết hộ khi không có khả năng viết nhưng phải tự tay bỏ phiếu bầu và người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri. Nếu khuyết tật không thể bỏ phiếu có thể nhờ người khác bỏ phiếu giúp.Các trường hợp không thể đến trực tiếp tham gia bầu cử, Tổ bầu cử sẽ đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến tận nơi.


23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/235-la-ngay-gi-dieu-can-biet-ve-ky-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv.html

Nhà nước luôn tạo điều kiện cho công dân được thực hiện quyền Bầu cử

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về ngày 23 tháng Hy vọng sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn luôn thành công trong mọi lĩnh vực.


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp tử vi phong thủy" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV"
23/5 là ngày gì? Điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Có rất nhiều sự kiện trong năm để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đất nước. Trong đó, ngày 23/5 là ngày công dân Việt Nam lựa chọn những cá nhân đủ năng lực để tham gia vào bộ máy Nhà nước. Cùng tìm hiểu ngày 23/5 là ngày gì? Và những điều cần biết về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-10-23 20:13:45 | Đăng nhập(10) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục