Quảng Cáo Facebook

Khắc phục thanh toán bị từ chối từ quảng cáo Google Adwords?

Thanh Toán Bị Từ Chối Trong Làm Quảng Cáo Google? Giải Pháp Nào Để Giải Quyết Vấn Đề Thanh Toán Bị Từ Chối Trong Khi Làm Quảng Cáo Google? - [đăng nhập]

 • Lượt xem: 1,834 (View) | Ngày tạo: 2020-08-08 22:01:49
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 1 đánh giá)

1 - Khắc phục thanh toán bị từ chối từ quảng cáo Google Adwords?


Cùng VietAds tìm hiểu về cách khắc phục thanh toán bị từ chối quảng cáo Google Adwords:
 

2 - Thanh toán bị từ chối trong làm Quảng Cáo Google


Khắc phục thanh toán bị từ chối từ quảng cáo Google Adwords?

Hình 1: Thanh Toán Quảng Cáo Google


- Khi bạn "Quảng cáo google", Google không biết lý do chính xác lỗi trong thanh toán của bạn. Nhưng ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn sẽ biết, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để xác định và khắc phục lý do từ chối.
 

2.1 - Thẻ Quảng Cáo Google của bạn đã đạt đến hạn mức


 • Đã đạt đến hạn mức thẻ tín dụng của bạn (không đủ tiền): Hãy kiểm tra hạn mức tín dụng của bạn. Bạn có thể đã đạt đến hạn mức hàng ngày hoặc tổng hạn mức của thẻ tín dụng vào ngày chúng tôi cố gắng tính phí thẻ của bạn. Nếu trường hợp này xảy ra

 • Hãy yêu cầu công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn tăng hạn mức. Bạn cũng có thể truy cập vào trang Cài đặt thanh toán để thêm thẻ có hạn mức cao hơn và chỉ định thẻ đó làm hình thức thanh toán Quảng Cáo google giá rẻ của bạn.

 • Khoản phí vượt quá số tiền tối đa được phép cho một khoản phí: Hãy kiểm tra số tiền tối đa mà thẻ của bạn có thể được tính phí tại một thời điểm duy nhất. Nếu khoản phí bị từ chối trong tài khoản làm quảng cáo google của bạn cao hơn số tiền này,

 • Hãy thử yêu cầu công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn tăng hạn mức. Bạn cũng có thể nhập thẻ tín dụng mới có hạn mức cao hơn. Nếu cả hai giải pháp này đều không khả thi, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tìm giải pháp.

 • Thẻ của bạn đạt đến số khoản phí tối đa cho phép trong một khoảng thời gian: Hãy kiểm tra xem thẻ của bạn có thể bị tính phí bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian đã định. Nếu bạn đạt đến số tiền này, bạn có thể thanh toán bằng hình thức thanh toán khác. Bạn cũng có thể nói chuyện với ngân hàng để tăng hạn mức này hoặc chờ đến khi thẻ của bạn có thể được tính phí lại.

 • Thẻ của bạn không chấp nhận các khoản phí từ một nguồn trực tuyến: Hãy kiểm tra xem thẻ của bạn có cho phép các giao dịch trực tuyến hay không. Nếu không, hãy trao đổi với công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn về việc cho phép các khoản phí làm quảng cáo google adwords. Hoặc sử dụng một thẻ khác làm hình thức thanh toán chính của bạn.

 • Thẻ của bạn không cho phép thanh toán tự động: Hãy hỏi công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xem họ có cho phép thanh toán tự động hay không hoặc liệu thỉnh thoảng họ có gọi điện để xác minh một khoản phí hay không. Nếu không, hãy sử dụng một thẻ khác làm hình thức thanh toán chính của bạn.

 • Thẻ của bạn không cho phép các giao dịch quốc tế: Hãy chắc chắn rằng thẻ của bạn có thể chấp nhận các khoản phí quốc tế. Nếu không, hãy sử dụng một thẻ khác làm hình thức thanh toán chính của bạn

2.2 - Thông tin thẻ tín dụng làm Quảng Cáo Google của bạn không chính xác


 1. Ngày hết hạn không chính xác: Hãy xem lại ngày hết hạn trên thẻ tín dụng của bạn. Nếu thẻ của bạn đã hết hạn, hãy thêm thẻ tín dụng mới nhất vào tài khoản của mình và chỉ định thẻ đó làm hình thức thanh toán chính.

 2. Số thẻ tín dụng không chính xác: Kiểm tra xem số thẻ tín dụng chính xác và mới nhất chưa.

 3. Địa chỉ thanh toán và số điện thoại không chính xác: Số điện thoại và địa chỉ thanh toán bạn cung cấp cho thẻ tín dụng làm quảng cáo trên google adowds có khớp với số điện thoại và địa chỉ thanh toán mà công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn có không? 

 4. Chỉnh sửa chi tiết thẻ tín dụng trên trang Cài đặt thanh toán (trong tab Thanh toán) hoặc liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn để thay đổi địa chỉ và số điện thoại đi kèm với thẻ của bạn.
   

  Khắc phục thanh toán bị từ chối từ quảng cáo Google Adwords?

  Hình 2: Thanh Toán Trên Quảng Cáo Google
   

+ Điều gì xảy ra nếu thanh toán Quảng Cáo Google của bạn bị từ chối

- Nếu thanh toán của bạn bị từ chối, chúng tôi sẽ cảnh báo bạn trong tài khoản làm quảng cáo adwords. Và nếu ngân hàng của bạn đã chia sẻ lý do cho từ chối thanh toán của bạn, chúng tôi cũng chia sẻ điều đó và cho bạn biết bạn có thể làm gì để khắc phục nó. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một email có thông tin này.

- Nếu bạn đã thêm hình thức thanh toán dự phòng vào tài khoản của mình - di chuyển thông minh - chúng tôi sẽ áp dụng chi phí của bạn cho hình thức thanh toán đó, nên quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy.

Lời khuyên: Thêm thẻ tín dụng dự phòng

- Để tránh việc quảng cáo từ khóa trên google adwords của bạn bị ngừng do thanh toán bị từ chối, chúng tôi thật sự khuyên bạn nên thiết lập một hình thức thanh toán dự phòng. Nếu hình thức thanh toán chính của bạn không làm việc vì một số lý do, chúng tôi sẽ tính phí thẻ tín dụng dự phòng để đảm bảo quảng cáo của bạn tiếp tục chạy.


Cách làm quảng cáo google của bạn chạy lại

- Nếu thanh toán bị từ chối khiến quảng cáo của bạn bị tạm dừng, có một vài cách để quảng cáo của bạn chạy lại. Nhấp vào liên kết bên dưới, tùy thuộc vào biện pháp nào bạn muốn thực hiện:
 

Khắc phục thanh toán bị từ chối từ quảng cáo Google Adwords?

Hình 3: Cách Thanh Toán Quảng Cáo Google

 Bật lại hình thức thanh toán Quảng Cáo Google

- Nếu hình thức thanh toán của bạn đã bị từ chối nhiều lần, thì hình thức thanh toán đó sẽ bị vô hiệu trong tài khoản làm quảng cáo google  adwords của bạn. Để cho phép hình thức thanh toán đó được sử dụng lại để thanh toán cho chi phí làm quảng cáo trên google của bạn, hãy bật lại hình thức thanh toán đó. Lưu ý rằng việc này có thể kích hoạt khoản phí tự động của số tiền chưa thanh toán của bạn nếu bạn chưa thanh toán hết.

 1. Nhấp vào tab Thanh toán.

 2. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán ở bên trái.

 3. Tìm hình thức thanh toán với liên kết, Bật lại hình thức thanh toán.

 4. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đều chính xác đối với hình thức thanh toán này. Hãy gọi cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng hình thức thanh toán này trong tài khoản làm quảng cáo adwords của mình, nếu cần.

 5. Khi bạn đã chắc chắn rằng hình thức thanh toán này sẽ hoạt động, hãy nhấp vào liên kết Bật lại hình thức thanh toán.

 6. Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động và bạn đã bật lại hình thức thanh toán chính của mình, quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy trở lại.

 7. Chúng tôi khuyên bạn nên nhập thẻ tín dụng dự phòng để giúp đảm bảo rằng quảng cáo từ khóa trên google của bạn sẽ chạy liên tục, trong trường hợp xảy ra từ chối thanh toán khác bằng hình thức thanh toán chính.
   

  Khắc phục thanh toán bị từ chối từ quảng cáo Google Adwords?

  Hình 4: Thanh Toán Quảng Cáo Trên Google

+ Thanh toán cho số dư chưa thanh toán Quảng Cáo Google của bạn

Nếu bạn có số dư chưa thanh toán, bạn có thể nhìn thấy cảnh báo màu đỏ trong tài khoản của mình. Dưới đây là cách thanh toán:

 1. Nhấp vào tab Thanh toán.

 2. Nhấp vào nút Thanh toán.

 3. Chọn hình thức thanh toán bạn muốn sử dụng cho khoản thanh toán một lần này. Bạn có thể chọn hình thức thanh toán mà trước đó bạn đã thêm vào tài khoản của mình hoặc bạn có thể thêm một hình thức thanh toán mới.

 4. Nhấp vào Tiếp tục tới số tiền thanh toán.

 5. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Số tiền tối thiểu bắt buộc để chạy quảng cáo google adwords của bạn sẽ được hiển thị bên cạnh Số dư chưa thanh toán. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.

 6. Đảm bảo rằng mọi chi tiết thanh toán đều chính xác, sau đó nhấp vào Thanh toán. Nếu bạn đã sử dụng một hình thức thanh toán mới để trả số dư của mình, bạn vẫn có thể tiếp tục bị nhắc nhở bật lại hình thức thanh toán chính của mình.

 7. Nếu bạn muốn chia số dư chưa thanh toán của mình cho một số hình thức thanh toán, bạn có thể làm như vậy một cách dễ dàng. Chỉ cần lặp lại các bước từ ba đến bảy cho mỗi hình thức thanh toán bạn muốn sử dụng cho tới khi toàn bộ số dư chưa thanh toán của bạn được thanh toán hết.


+ Để cập nhật thông tin về hình thức thanh toán Quảng Cáo Google của bạn

Nhấp vào tab Thanh toán.

 1. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán ở phía bên trái của trang.

 2. Tìm hình thức thanh toán phù hợp và nhấp vào Chỉnh sửa.

 3.  Nhập thông tin đã cập nhật của bạn.

 4. Nhấp vào Lưu ý khi bạn hoàn tất. Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán của mình, chúng tôi sẽ thực hiện một khoản phí của số dư chưa thanh toán.
   

Để bắt đầu chiến dịch Quảng Cáo Google Adwords của bạn, hãy liên hệ với VietAds để chúng tôi có thể giúp bạn tối ưu hóa quảng cáo với chi phí thấp nhất, hiệu quả mang lại lớn nhất!


Bạn có những thắc mắc về quảng cáo không biết hỏi ai? Bạn có thể Click vào chát TAWK TO dưới đây.
VietAds sẽ liên hệ lại với bạn để giải đáp những thắc mắc, cũng như tư vấn cho bạn về
dịch vụ quảng cáo trực tuyến ngay trong ngày!

quảng cáo trực tuyến

Hotline: 0964.82.6644 (24/7)
Email báo giá: support@vietadsgroup.vn

Quảng Cáo Google Adwords

Cache-VietAdsGroup.Vn