Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu? Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn Những Kiến Thức SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu Mới Nhất Hiện Nay?

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 206,404 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 19-07-2022 01:04:29
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 7 đánh giá)

 

Nội dung Ebook SEO


Ebook được chia ra 10 chương với những phần như sau:


Chương 1: Cơ bản về công cụ tìm kiếm.


Bài 1: Tổng quan về công cụ tìm kiếm.

Bài 2: Tìm kiếm với công cụ tìm kiếm.

Bài 3: Tìm kiếm nâng cao.

Bài 4: Dò quét website.

Bài 5: Indexing – Đánh chỉ mục website.

Bài 6: Thứ hạng website.

Bài 7: Kiểm tra nội dung trong chương 1.
 


Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html
Hình 1: Tìm hiểu kiến thức cơ bản về seo
 

Chương 2: Thực hành sử dụng toán tử tìm kiếm.


Bài 1: Căn bản về toán tử tìm kiếm.

Bài 2: Tìm kiếm title trang web.

Bài 3: Tìm kiếm trong địa chỉ trang web.

Bài 4: Giới hạn tìm kiếm trên một tên miền cấp 1 nào đó.

Bài 5: Lấy về bản cache gần đây nhất của trang web.

Bài 6: Tìm file PDF trên internet.

Bài 7: Tìm bài viết theo tên tác giả (Google Authorship).

Bài 8: Sử dụng toán tử phủ định.

Bài 9: Kết hợp toán tử phủ định và toán tử nâng cao.

Bài 10: Tìm kiếm văn bản neo (Anchor Text).

 


Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.htmlHình 2: Sử dụng các câu lệnh trong Seo

 

Chương 3: Tối ưu Onpage.


Bài 1: Giới thiệu thủ thuật tối ưu Onpage.

Bài 2: Kỹ thuật tối ưu Onpage và chèn từ khóa.

Bài 3: Tối ưu hình ảnh.

Bài 4: Những lỗi thường gặp khi tối ưu Onpage.

Bài 5: Câu hỏi kiểm tra kiến thức.


Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html
Hình 3: Nâng cao kỹ năng seo của bạn

 

Chương 4: Các yếu tố kỹ thuật trong SEO.


Bài 1: Vì sao phải nghiên cứu các kỹ thuật trong SEO?.
Bài 2: Dò quét và lưu dữ liệu.
Bài 3: Mã trạng thái HTTP là gì? Chúng được dùng khi nào?
Bài 4: Đường dẫn URL - Cấu trúc và cách tối ưu.
Bài 5: Trùng lặp nội dung và cách khắc phục.
Bài 6: Tốc độ site - Tầm quan trọng và cách tối ưu.
Bài 7: Sitemap và RSS - Vì sao nó lại quan trọng?
Bài 8: Những lỗi thường gặp.
Bài 9: Những công cụ cần biết.
Bài 10: Câu hỏi kiểm tra.
 


Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html
Hình 4: Các yếu tố kỹ thuật trong seo
 

Chương 5: Interactive Robots.txt (Tương tác Robots.txt)


Bài 1: Kiến thức căn bản.

Bài 2: Chặn cả thư mục.

Bài 3: Cho phép một đường dẫn cụ thể nào đó.

Bài 4: Chặn một loại bọ cụ thể.

Bài 5: Add multiple block.

Bài 6: Khai báo User-agent cụ thể.

Bài 7: Cơ bản về ký tự đại diện.

Bài 8: Chặn tham số.

Bài 9: Chặn định dạng của file.

Bài 10: Chỉ ra vị trí sitemap.


Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html
Hình 5: Điều hướng Robots.txt trong seo
 

Chương 6: Nghiên cứu từ khóa.


Bài 1: Thế nào là nghiên cứu từ khóa.

Bài 2: Giá trị của việc nghiên cứu từ khóa.

Bài 3: Các loại từ khóa.

Bài 4: Giới thiệu công cụ nghiên cứu từ khóa của Google.

Bài 5: Bắt đầu xây dựng bộ từ khóa đầu tiên.

Bài 6: Nhóm từ khóa theo từng chủ đề.

Bài 7: Mở rộng danh sách từ khóa.

Bài 8: Chả hiểu sao ko thấy @@.

Bài 9: Tài liệu tham khảo và hỗ trợ.

Bài 10: Câu hỏi kiểm tra.


Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html
Hình 6: Nghiên cứu từ khóa trong seo

 

Chương 7: Information Architecture (Kiến trúc thông tin).


Bài 1: Giới thiệu Information Architecture.

Bài 2: Các loại điều hướng tiêu biểu.

Bài 3: Những hạn chế của máy tìm kiếm.

Bài 4: Sử dụng sitemap để tìm ra lỗi cấu trúc website.

Bài 5: Liên kết nội bộ.

Bài 6: Điều khiển các máy tìm kiếm.

Bài 7: Giới thiệu Faceted Navigation.

Bài 8: Cấu trúc các website quốc tế.

Bài 9: Công cụ.

Bài 10: Tài liệu tham khảo.


 


Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html
Hình 6: Kiến trúc thông tin seo
 

Chương 8: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh


Bài 1: Giới thiệu về nghiên cứu đối thủ.

Bài 2: Phân tích mức độ cạnh tranh của một từ khóa.

Bài 3: Phân tích công ty và website đối thủ.

Bài 4: Phân tích hệ thống link.

Bài 5: Competitive Link Growth.

Bài 6: Các công cụ và tài liệu hữu ích.

Bài 7: Câu hỏi kiểm tra kiến thức.
Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html


 

Hình 7: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trong seo

 


Bài 1: Giới thiệu về phân tích link.

Bài 2: Độ uy tín và giá trị của trang liên kết.

Bài 3: Mức độ liên quan về nội dung.

Bài 4: Văn bản neo.

Bài 5: Số lượng và chất lượng link.

Bài 6: Đặc điểm của link xấu.

Bài 7: Công cụ phân tích link.

Bài 8: Hỏi đáp.
 


Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?

Chia Sẻ Sách Hướng Dẫn SEO Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chia-se-sach-huong-dan-seo-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html
Hình 8: Hướng phân tích link trong seo
 

Chương 10: Thực hành cài đặt Google Analytics


Bài 1: Tùy chỉnh tham số UA.
Bài 2: Tạo page view ảo.
Bài 3: Theo dõi biến ngẫu nhiên.

 

http://www.mediafire.com/folder/64i2i2a6n734c/Ebook
 


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp SEO Google" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "SEO"
Thiết kế Website chuẩn SEO thân thiện dễ dùng tại Việt Ads

VietAds đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp + chi phí hợp lý: là sự lựa chọn số 1 của doanh nghiệp cho giải pháp trực tuyến tối ưu, hiệu quả!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 06:46:55 | Đăng nhập(165058) - No Audio

Một vài ví dụ về điệp cấu trúc là gì dễ hiểu?

Điệp cấu trúc là biện pháp lặp đi lặp lại một cấu trúc cú pháp, trong đó có láy đi láy lại một số từ nhất định và vừa triển khai được ý một cách hoàn chỉnh.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 06:09:55 | FAQPage(50617) - Audio

Tuyển 03 chuyên viên SEO Website đã có kinh nghiệm năm 2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu SEO ngày càng tăng. VietAds tuyển dụng chuyên viên SEO kinh nghiệm không yêu cầu, có dự án thực tế đã SEO thành công và đảm bảo chất lượng SEO

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 06:25:54 | Đăng nhập(11303) - No Audio

Seo phi là gì và những tư thế Seo phi độc đáo?

Bạn đã hiểu seo phi là gì, bây giờ là lúc bạn muốn thực hiện vài tấm ảnh để đăng lên facebook, hoặc đơn giản chỉ để giữ kỉ niệm. Hãy xem những gợi ý về tư thế seo phi dưới đây, chúng sẽ giúp bạn có được bức ảnh đẹp và ấn tượng, giúp tăng like trên facebook.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 06:34:25 | FAQPage(6371) - No Audio

Đánh Giá Nội Dung Viết Bài Viết Theo Tiêu Chí Nào?

Đánh Giá Nội Dung Viết Bài Viết Theo Tiêu Chí Nào? Bài Viết Hay Chia Sẻ Đánh Giá Nội Dung Viết Bài Viết Theo Tiêu Chí Nào?

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 06:36:26 | Đăng nhập(2537) - No Audio

Google Site là gì và cách tạo Google Site hiệu quả?

Với những định dạng đã được hỗ trợ thì người dùng có thể dễ dàng hiển thị tài liệu, bản tính mà không cần bất kỳ kỹ năng nào về lập trình. Google site là gì một khái niệm chưa bao giờ là hết ” hot” với người làm SEO.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 05:31:09 | Đăng nhập(2533) - No Audio

Những ưu điểm của content marketing trên mạng xã hội?

Những ưu điểm của content marketing trên mạng xã hội? Chia sẻ những Những ưu điểm của content marketing trên mạng xã hội dành cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-19 19:32:09 | Đăng nhập(2242) - No Audio

Thiết kế Landing Page shopee

Thiết kế Landing Page shopee tại công ty VietAds luôn đảm bảo uy tín, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn báo giá thiết kế Landing Page shopee tối ưu, mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 06:47:10 | Đăng nhập(2016) - No Audio

Dịch vụ SEO Website uy tín chất lượng hiệu quả 2021

VietAds với đội ngũ SEOer giàu kinh nghiệm được đào tạo tại các trung tâm SEO lớn như: Litado, Inet, Vietmoz, ... Chúng tôi đem đến cho doanh nghiệp bạn giải pháp SEO hiệu quả bền vững nhất!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 03:46:09 | FAQPage(1909) - No Audio

Viết PR Quảng Cáo Hay Cho Một Danh Lam Thắng Cảnh Đẹp Nhất Việt Nam?

Viết PR Quảng Cáo Hay Cho Một Danh Lam Thắng Cảnh Đẹp Nhất Việt Nam? Bài Viết Hay Chia Sẻ Cách Viết Viết PR Quảng Cáo Hay Cho Một Danh Lam Thắng Cảnh Đẹp Nhất?

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-18 03:54:43 | Đăng nhập(1712) - Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục