Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành khá phổ biến trong chương trình học của các bạn học sinh, tuy vậy, hình bình hành có rất nhiều thông tin mà học sinh cần phải ghi nhớ. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết của hình bình hành và cách giải một số bài toán về hình bình hành chỉ với máy tính cầm tay nhé!

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 162,052 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 15-09-2021 23:03:54
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(4 sao 14 đánh giá)

Hình bình hành khá phổ biến trong chương trình học của các bạn học sinh, tuy vậy, hình bình hành có rất nhiều thông tin mà học sinh cần phải ghi nhớ. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết của hình bình hành và cách giải một số bài toán về hình bình hành chỉ với máy tính cầm tay nhé!

Định nghĩa hình bình hành là gì?

Hình bình hành trong hình học Euclide là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang. Nói đơn giản thì hình bình hành là hình tứ giác có các cạnh đối song song.


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Hình bình hành ABCD

Tính chất hình bình hành

Trong hình bình hành có các tính chất sau:

- Các cạnh đối song song và bằng nhau

- Các góc đối bằng nhau

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Nếu hình bình hành là một tứ giác đặc biệt thì:

- Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

- Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Nếu hình bình hành là hình thang thì:

- Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành

- Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

Các định nghĩa khác liên quan đến hình bình hành

Đường chéo hình bình hành

- Định nghĩa

Đường chéo hình bình hành là các đường không dài bằng nhau và không vuông góc, nhưng nó cắt nhau tại trung điểm.


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Ảnh minh họa đường chéo hình bình hành

- Tính chất

Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Độ dài các đường chéo của hình bình hành không bằng nhau và không vuông góc với nhau.

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

- Công thức tính đường chéo hình bình hành


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Công thức tính đường chéo hình bình hành

Ví dụ: Cho hình bình hành MNPQ biết MN = 8cm, NP = 9cm, NQ = 10cm. Hỏi MP.


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Đáp án của ví dụ

Trục đối xứng hình bình hành

Hình bình hành không có trục đối xứng.

Tâm đối xứng hình bình hành

Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm hai đường chéo.

Các dạng bài tập nhận biết hình bình hành

Dạng bài tập trắc nghiệm nhận biết hình bình hành

1. Các câu sau đúng hay sai?

A. Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành

B. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành

C. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

D. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Đáp án

Hãy chọn câu sai.

A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

B. Hình bình hành có hai góc đối bằng nhau

C. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau

D. Hai bình hành có hai cặp cạnh đối song song


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Đáp án câu 2

3. Hãy chọn câu trả lời sai.

Cho hình vẽ, ta có:


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Hình vẽ

A. ABCD là hình bình hành

B. AB // CD

C. ABCE là hình thang cân

D. BC // AD


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Đáp án câu 3

Dạng bài tập tự luận nhận biết hình chữ bình hành

1. Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông như hình 11 bên dưới có là hình bình hành hay không?


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Hình 11

Bài giải:


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Đáp án dạng 1 tự luận

2. Cho hình Trong đó ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành.


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Hình 12

Bài giải:


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Đáp án dạng 2 phần tự luận

3. Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Hình minh họa 13

Bài giải:


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Đáp án dạng 3 tự luận

Các công thức về hình bình hành

Diện tích hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành là S = a.h.

Trong đó:

S: Diện tích hình bình hành

a: Cạnh đáy của hình bình hành

h: Chiều cao, nối từ đỉnh tới đáy của hình bình hành


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Công thức tính diện tích hình bình hành

Để tìm hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo bài viết Diện tích hình bình hành.

Chu vi hình bình hành

Công thức tính chu vi hình bình hành là C = (a+b) x 2.

Trong đó:

C: Chu vi hình bình hành

a, b: Hai cạnh nằm kề nhau của hình bình hành


Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-binh-hanh-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-binh-hanh-cuc-de-hieu.html

Công thức tính chu vi hình bình hành

Để hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo bài viết Chu vi hình bình hành.

Một số câu hỏi thường gặp về hình bình hành

Hình bình hành có phải là hình chữ nhật không?

Hình chữ nhật chắc chắn là hình bình hành nhưng hình bình hành thì lại không phải là hình chữ nhật. Hình bình hành chỉ trở thành hình chữ nhật khi hình bình hành có một góc vuông.

Sự giống nhau, khác nhau giữa hình bình hành và hình chữ nhật?

- Sự giống nhau:

Đều là hình tứ giác

Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

- Sự khác nhau:

Hình chữ nhật có 4 góc vuông. Hình bình hành có 2 cặp góc khác nhau và không vuông góc.

Hình chữ nhật có các đường chéo bằng nhau. Hình bình hành có các đường chéo không bằng nhau.

Công thức tính diện tính hình chữ nhật là chiều dài x chiều rộng. Công thức tính diện tích hình bình hành là cạnh đáy x chiều cao.

Một số mẫu Máy tính cầm tay Flexio đang kinh doanh tại VietAds:

Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn học sinh giải quyết được một số vấn đề trong quá trình học tập liên quan đến hình bình hành. Hẹn gặp lại ở những bài viết khác nhé!


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủHình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - FAQPage"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu"
Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành khá phổ biến trong chương trình học của các bạn học sinh, tuy vậy, hình bình hành có rất nhiều thông tin mà học sinh cần phải ghi nhớ. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết của hình bình hành và cách giải một số bài toán về hình bình hành chỉ với máy tính cầm tay nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-09-15 23:03:54 | FAQPage(151) - No Audio


Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục