Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là một trong những hình học cơ bản mà bất kỳ học sinh nào cũng nên nắm vững những kiến thức liên quan đến hình vuông. Bài viết hôm này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức và công thức cực thú vị giúp bạn giải các bài toán liên quan đến hình vuông chỉ bằng vài cú bấm trên máy tính cầm tay.

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 742,846 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 22-09-2022 15:13:47
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(3 sao 14 đánh giá)

Hình vuông là một trong những hình học cơ bản mà bất kỳ học sinh nào cũng nên nắm vững những kiến thức liên quan đến hình vuông. Bài viết hôm này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức và công thức cực thú vị giúp bạn giải các bài toán liên quan đến hình vuông chỉ bằng vài cú bấm trên máy tính cầm tay.

Định nghĩa hình vuông là gì?

Hình vuông là hình tứ giác đều, tức là có bốn cạnh và bốn gốc bằng nhau.

Hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau hoặc hình thôi có hai đường chéo bằng nhau thì là hình vuông.


Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-vuong-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-vuong-de-hieu-chi-tiet.html

Hình vuông là gì?

Trong thực tế, ta có thể nhận thấy hình vuông ở nhiều đồ vật trong cuộc sống như: Mặt bàn hình vuông, mặt ghế hình vuông, ô vuông gạch lót nền,...

Tính chất hình vuông

Hình vuông có các tính chất:

- 2 đường chéo bằng nhau và vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.

- Có 2 cặp cạnh song song.

- Có 4 cạnh bằng nhau.


Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-vuong-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-vuong-de-hieu-chi-tiet.html

Hình vuông có tính chất gì?

- Có 4 gốc vuông gốc 900.

- Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.

- 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai hình tam giác vuông cân và có diện tích bằng nhau.

- Giao điểm của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.

Dấu hiệu nhận biết hình vuông

Một hình tứ giác được xác định là hình vuông khi và chỉ khi:

- Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

- Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.

- Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc.


Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-vuong-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-vuong-de-hieu-chi-tiet.html

Dấu hiệu để nhận biết hình vuông

- Hình thoi có một góc vuông.

- Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

- Hình bình hành có một góc vuông và hai cạnh kề bằng nhau.

Các định nghĩa khác liên quan đến hình vuông

Đường chéo hình vuông

- Định nghĩa: Đường chéo hình vuông là đường nối hai đỉnh đối diện lại với nhau. Mỗi hình vuông có hai đường chéo.

- Tính chất: 1 đường chéo chia hình vuông ra làm hai tam giác vuông cân bằng nhau. Từ đó suy ra, đường chéo hình vuông là cạnh huyền của hai cạnh bên.

- Công thức tính đường chéo b của hình vuông có cạnh a:

b2 = a2 + a2

⇒ b2 = 2a2

⇒ b = a√2


Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-vuong-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-vuong-de-hieu-chi-tiet.html

Minh họa đường chéo hình vuông

Trục đối xứng hình vuông

- Định nghĩa:

+ Một đường thẳng là trục đối xứng của một hình khi phép đối xứng trục qua đường thẳng đó biến hình đó thành chính nó.

+ Đối với hình vuông thì trục đối xứng của hình vuông là hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông và hai đường chéo của hình vuông. Mỗi hình vuông thì có 4 trục đối xứng.

- Tính chất: Hai phần được chia ra bởi trục đối xứng thì như nhau.


Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-vuong-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-vuong-de-hieu-chi-tiet.html

Minh họa trục đối xứng hình vuông

Tâm đối xứng hình vuông

- Định nghĩa: Một điểm là tâm đối xứng của một hình nếu phép đối xứng tâm đó biến hình đó thành chính nó. Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình vuông.

- Tính chất: Khi đối xứng hình đó qua tâm đối xứng thì biến hình đó thành chính nó.


Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-vuong-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-vuong-de-hieu-chi-tiet.html

Minh họa tâm O đối xứng của hình vuông

Đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp hình vuông​

- Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của hình vuông được gọi là đường tròn ngoại tiếp hình vuông.

- Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình vuông được gọi là đường tròn nội tiếp hình vuông.


Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-vuong-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-vuong-de-hieu-chi-tiet.html

Minh họa đường tròn nội và ngoại tiếp hình vuông

- Mỗi hình vuông thì có 1 đường tròn ngoại tiếp và 1 đường tròn nội tiếp.

- Tâm của đường tròn ngoại tiếp và ngoại tiếp trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo.

Các dạng bài tập nhận biết hình vuông

Dạng bài tập trắc nghiệm nhận biết hình vuông

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các phương án sau?

A. Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

B. Hình vuông là tứ giác có 4 góc bằng nhau.

C. Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.

D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

Đáp án: A.

Giải thích:

- Tứ giác có 4 góc vuông là hình chữ nhật

- Hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau là hình vuông.

⇒ Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

Bài 2: Hãy chọn đáp án sai trong các phương án sau đây?

A. Trong hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. Trong hình vuông có hai đường chéo không vuông góc với nhau.

C. Trong hình vuông thì hai đường chéo đồng thời là hai trục đối xứng của hình vuông.

D. Trong hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau.

Đáp án: B.

Giải thích:

- Trong hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau, bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

- Hai đường chéo trong hình vuông đồng thời là trục đối xứng của hình vuông đó.

→ Đáp án B sai.

Bài 3: Trong các dấu hiệu nhận biết sau thì dấu hiệu nào không đủ điều kiện để tứ giác là hình vuông?

A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.

D. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Đáp án: D.

Giải thích:

- Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

- Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

- Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác một góc là hình vuông.

- Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

- Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

→ Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau thì không là hình vuông → Đáp án D sai.

Bài 4: Tìm câu nói đúng khi nói về hình vuông?

A. Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.

B. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

C. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

D. Các phương án đều đúng.

Đáp án: D.

Giải thích:

- Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

- Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

- Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác một góc là hình vuông.

- Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

- Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

→ Hình vuông vừa là hình chữ nhật, cũng vừa là hình thoi → Cả 3 phương án đều đúng.

Bài 5: Một hình vuông có độ dài cạnh bằng 4cm thì độ dài đường chéo của hình vuông là?

A. 8cm

B. √ 32 cm

C. 5cm

D. 4cm

Đáp án: B.

Giải thích:

Hình vuông có độ dài cạnh là a (cm). Áp dụng định lý Py – to – go thì độ dài đường chéo của hình vuông là a√ 2 cm. Do đó với a = 4 thì độ dài đường chéo là 4√ 2 = √ 32 (cm).

Dạng bài tập tự luận nhận biết hình vuông

Bài 1: Cho hình vuông ABCD. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của AD và DC.

a) Chứng minh rằng BI ⊥ AK.

b) Gọi E là giao điểm của BI và AK. Chứng minh rằng CE = AB.


Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-vuong-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-vuong-de-hieu-chi-tiet.html

Bài giải ví dụ 1

Bài 2: Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. Trên hai cạnh BC, CD lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho MANˆ = 450. Trên tia đối của của tia DC lấy điểm K sao cho DK = BM.

a) Tính số đo góc KAN.

b) Tính chu vi tam giác MCN theo a.

Các công thức về hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Công thức: S = a x a = a2

- Trong đó:

+ a: Độ dài 1 cạnh của hình vuông.

+ S: Diện tích hình vuông.

Công thức tính chu vi hình vuông

- Công thức: P = a x 4

- Trong đó:

+ a: Độ dài 1 cạnh của hình vuông

+ P: Chu vi hình vuông

Một số câu hỏi thường gặp về hình vuông

Hình vuông có phải là hình chữ nhật không?

⇒ Hình vuông là một hình chữ nhật.

Hình vuông khác gì với hình chữ nhật?

⇒ Cách cạnh của hình vuông thì bằng nhau, còn hình chữ nhật thì các cặp cạnh đối diện bằng nhau.

Hình vuông và hình thoi có điểm gì giống nhau, khác nhau?

⇒ Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau, hình vuông là hình có bốn cạnh và bốn góc vuông bằng nhau.

Mình tin chắc là sau khi tham khảo bài viết bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích về hình vuông. Cám ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo nhé!


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "Hình vuông là gì? Dấu hiệu nhận biết hình vuông dễ hiểu"
Behance là gì và hướng dẫn sử dụng Behance cho người mới?

Behance là một nền tảng dành riêng cho các nhà thiết kế, nơi mà bạn có thể tìm kiếm sự sáng tạo, kỹ năng thiết kế cũng như cập nhật những xu thế mới nhất. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Behance, đồng thời hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản truy cập.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 23:57:37 | FAQPage(12926) - No Audio

Động cơ 4 thì là gì và cấu tạo động cơ 4 thì ra sao?

Van nạp được mở và van xả đóng lại, Piston chuyển động xuống dưới cylinder (xilanh) tạo ra một khoảng không trong cylinder để chứa nhiên liệu phun sương từ bộ chế hoà khí.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 21:43:23 | FAQPage(3923) - No Audio

Công thức tính đường chéo hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu

Đường chéo trong hình chữ nhật là một thông số thường xuyên áp dụng để tính các bài toán hình học. Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn công thức tính đường chéo hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu và cực nhanh chỉ với chiếc máy tính cầm tay!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 08:02:07 | FAQPage(1625) - No Audio

TPBank Livebank là gì? Chi tiết cách sử dụng LiveBank TPBank

TPBank LiveBank là sản phẩm mới của ngân hàng TPBank mang đến nhiều ưu điểm nổi bật. Vậy, TPBank LiveBank là gì? Cách đăng ký và sử dụng như thế nào?

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 10:46:24 | Đăng nhập(1051) - No Audio

Cách tải và chơi game ZingSpeed Mobile trên PC đơn giản, chi tiết

ZingSpeed Mobile là game đua xe 3D đỉnh cao trên điện thoại. Bên cạnh việc chơi trên phiên bản Mobile, nay bạn có thể chơi trò chơi hấp dẫn này ngay trên máy tính. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tải và chơi game ZingSpeed Mobile trên PC đơn giản, chi tiết. Cùng theo dõi nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-20 12:57:50 | Đăng nhập(742) - No Audio

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là một trong những hình học cơ bản mà bất kỳ học sinh nào cũng nên nắm vững những kiến thức liên quan đến hình vuông. Bài viết hôm này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức và công thức cực thú vị giúp bạn giải các bài toán liên quan đến hình vuông chỉ bằng vài cú bấm trên máy tính cầm tay.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-22 15:13:47 | Đăng nhập(640) - No Audio

0942 là mạng gì và ý nghĩa đầu số 0942 như thế nào?

0942 là mạng gì? Đầu số 0942 có ý nghĩa gì? Chọn số điện thoại đầu số 0942 thế nào để có được nhiều may mắn nhất? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 16:15:24 | FAQPage(343) - No Audio

Top 25 themes đẹp, miễn phí cho Windows 10 kèm hướng dẫn chi tiết

Bạn đã quá nhàm chán khi nhìn thấy những hiệu ứng nhàm chán trên máy tính của mình, bạn muốn thay đổi để mới mẻ hơn, sáng tạo hơn? Vậy nên hôm nay bài viết sẽ giới thiệu đến bạn top 25 themes đẹp, miễn phí cho Windows 10 kèm hướng dẫn chi tiết. Đọc ngay bài viết nào!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-20 06:21:51 | Đăng nhập(339) - No Audio

0905 là mạng gì và tra cứu chi tiết thông tin đầu số 0905?

Cùng Việt Ads đi tìm lời giải cho câu hỏi 0905 là mạng gì cũng như ý nghĩa đặc biệt mà đầu số cổ này mang tới cho người dùng trong bài viết dưới đây nhé.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 10:15:46 | FAQPage(319) - No Audio

Chi tiết cách nấu lẩu Thái chua cay ngon khó cưỡng

Cứ mỗi dịp giao mùa chuyển lạnh, mọi người lại nhớ hơn về hương vị thơm thơm, chua cay, nồng ấm của món lẩu quen thuộc mà bất cứ ai cũng đều ưa thích, một món lẩu với đầy đủ dưỡng chất từ nguyên liệu, thơm ngon từ gia vị, chua cay từ ớt xả và me. Làm ấm lòng những ngày cuối năm se lạnh và làm ấm cúng thêm bữa ăn cuối tuần dung dị với người thân.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-21 20:23:45 | Đăng nhập(244) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục