IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA

IPA viết tắt của từ “International Phonetic Alphabet” là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh

 • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 582,558 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 26-12-2022 05:56:37
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(4 sao 6 đánh giá)

Định nghĩa IPA là gì?

 • IPA viết tắt của từ “International Phonetic Alphabet” là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.Biết cách sử dụng bảng phiên âm tiếng Anh sẽ giúp bạn học tiếng Anh nhanh và chính xác hơn, việc phát âm tiếng Anh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi tra từ điển, bạn sẽ biết cách phát âm các từ nhờ vào phần phiên âm của mỗi từ đó. Nhưng để hiểu được những ký tự lạ lẫm trong bảng phiên âm tiếng Anh lại không hề dễ dàng. Dưới đây là cách sẽ giúp bạn biết cách sử dụng bảng phiên âm tiếng Anh 1 cách hiệu quả.


IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA

IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/ipa-la-gi-nhung-y-nghia-cua-ipa.html

Các thành phần xuất hiện trong IPA

 1. Phiên âm (Phonetic transcription): Là những ký tự Latin được ghép vào với nhau để tạo thành từ. Những ký tự Latin này không phải là bảng chữ cái.
 2. Nguyên âm (Vowels): Nguyên âm được hiểu là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở. Nguyên âm có thể đứng một mình hoặc có thể đứng kèm các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.
 3. Phụ âm (Consonants): Phụ âm là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm khi phát ra, luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc ví dụ như lưỡi va chạm môi, răng, 2 môi va chạm nhau trong quá trình phát âm. Phụ âm chỉ phát ra thành tiếng trong lời nói khi phối hợp với nguyên âm.
 4. Âm đôi (Diphthongs): Là sự kết hợp của hai nguyên âm kế nhau trong cùng một âm tiết.
 5. Dấu trọng âm (Stress mark): Trọng âm là hiện tượng nhấn mạnh vào 1 âm tiết nào đó. Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiệu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết đó. Nói cách khác thì, dấu trọng âm chính là dấu (‘) ở trong bảng phiên âm IPA.


IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA

IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/ipa-la-gi-nhung-y-nghia-cua-ipa.html

Tại sao lại học IPA

 • Giúp người học hiểu cách phát âm chuẩn từng từ
 • Thấy rõ sự khác biệt giữa chính tả và phiên âm (sound and spelling) ->điểm khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Bổ trợ cho các khía cạnh phát âm khác như trọng âm, ngữ điệu, nhận biết âm tiết


IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA

IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/ipa-la-gi-nhung-y-nghia-cua-ipa.html

Hướng dẫn sử dụng bảng phiên âm tiếng Anh (IPA)

Để phát âm được 1 từ đúng, chúng ta sẽ cần phát âm dựa vào phần phiên âm của từ chứ không nhìn vào mặt chữ của từ đó.

Ví dụ: Hãy nhìn vào 2 từ dưới đây:

Từ ví dụ này, ta có thể thấy, mặc dù 2 từ này đều viết là wind, nhưng cách phát âm của 2 từ này lại hoàn toàn khác nhau. Từ thứ nhất, là 1 danh từ, được phát âm là /wɪnd/, từ thứ 2 là 1 động từ, được phát âm là /waɪnd/.


IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA

IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/ipa-la-gi-nhung-y-nghia-cua-ipa.html

Chính vì vậy, muốn phát âm chính xác được 1 từ, chúng ta cần phát âm dựa vào phần phiên âm của từ. Để hiểu được phần phiên âm tiếng Anh này, hãy cùng tìm hiểu 1 chút về bảng phiên âm tiếng Anh (IPA) nhé.

Bảng IPA chứa 44 âm (sounds). Trong đó, có 20 nguyên âm (vowel sounds) và 24 phụ âm (consonant sounds). Các âm kết hợp với nhau hình thành cách phát âm của từ.

Để có thể phát âm tiếng Anh chính xác, chúng ta sẽ đi qua 1 vòng các âm trong bảng IPA nhé.

Cách đọc nguyên âm đơn (vowel sounds)

/iː/ – như trong từ sea /siː/, green /ɡriːn/
/ɪ/ – như trong từ kid /kɪd/, bid, village /ˈvɪlɪdʒ/
/ʊ/ – như trong từ good /ɡʊd/, put /pʊt/
/uː/ – như trong từ goose /ɡuːs/, blue/bluː/
/e/ – như trong từ dress /dres/, bed /bed/
/ə/ – như trong từ banana /bəˈnɑːnə/, teacher /ˈtiːtʃə(r)/
/ɜː/ – như trong từ burn /bɜːn/, birthday /ˈbɜːθdeɪ/
/ɔː/ – như trong từ ball /bɔːl/, law /lɔː/
/æ/ – như trong từ trap /træp/, bad /bæd/
/ʌ/ – như trong từ come /kʌm/, love /lʌv/
/ɑː/ – như trong từ start /stɑːt/, father /ˈfɑːðə(r)/
/ɒ/ – như trong từ hot /hɒt/, box /bɒks/
/ɪə/ – như trong từ near /nɪə(r)/, here /hɪə(r)/
/eɪ/ – như trong từ face /feɪs/, day /deɪ/
/ʊə/ – như trong từ poor /pʊə(r)/, jury /ˈdʒʊəri/
/ɔɪ/ – như trong từ choice /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/
/əʊ/ – như trong từ goat /ɡəʊt/, show /ʃəʊ/
/eə/ – như trong từ square /skweə(r)/, fair /feə(r)/
/aɪ/ – như trong từ price /praɪs/, try /traɪ/
/aʊ/ – như trong từ mouth/maʊθ/, cow /kaʊ/
Nếu bạn có băn khoăn về khả năng phát âm tiếng Anh của mình, hãy ghé trung tâm tiếng Anh Enmota để tìm cho mình 1 khóa học phù hợp nhé.


IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA

IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/ipa-la-gi-nhung-y-nghia-cua-ipa.html

Cách đọc phụ âm (consonant sounds)

/p/ – như trong từ pen /pen/, copy /ˈkɒpi/
/b/ – như trong từ back /bæk/, job /dʒɒb/
/t/ – như trong từ tea /tiː/, tight /taɪt/
/d/ – như trong từ day /deɪ/, ladder /ˈlædə(r)/
/ʧ/ – như trong từ church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ/
/ʤ/ – như trong từ age /eiʤ/, gym /dʒɪm/
/k/ – như trong từ key /ki:/, school /sku:l/
/g/ – như trong từ get /ɡet/, ghost /ɡəʊst/
/f/ – như trong từ fat /fæt/, coffee /ˈkɒfi/
/v/ – như trong từ view /vjuː/, move /muːv/
/θ/ – như trong từ thin /θɪn/, path /pɑːθ/
/ð/ – như trong từ this /ðɪs/, other /ˈʌðə(r)/
/s/ – như trong từ soon /suːn/, sister /ˈsɪstə(r)/
/z/ – như trong từ zero /ˈzɪərəʊ/, buzz /bʌz/
/ʃ/ – như trong từ ship /ʃɪp/, sure /ʃɔː(r)/
/ʒ/ – như trong từ pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒn/
/m/ – như trong từ more /mɔː(r)/, room /ruːm/
/n/ – như trong từ nice /naɪs/, sun /sʌn/
/ŋ/ – như trong từ ring /riŋ/, long /lɒŋ/
/h/ – như trong từ hot /hɒt/, behind /bɪˈhaɪnd/
/l/ – như trong từ light /laɪt/, feel /fiːl/
/r/ – như trong từ right /raɪt/, sorry /ˈsɒri/
/w/ – như trong từ wet /wet/, win /wɪn/
/j/ – như trong từ yes /jes/ , use /ju:z/


IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA

IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/ipa-la-gi-nhung-y-nghia-cua-ipa.html

Để hiểu được bảng phiên âm tiếng Anh và luyện được khả năng phát âm tiếng Anh tốt, chúng ta nên sử dụng các tài liệu có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, kèm theo audio để luyện tập phát âm. Ngoài ra, chúng ta có thể học cùng thầy, cô giáo để thầy cô có thể hướng dẫn, góp ý và sửa khi chúng ta phát âm chưa đúng, giải thích các thắc mắc của chúng ta hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog VietAdsGroup.Vn, hy vọng những thông tin giải đáp ? Những ý nghĩa của IPA sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm kiến thức hữu ích. Nếu bạn đọc có những đóng góp hay thắc mắc nào liên quan đến định nghĩa IPA là gì? vui lòng để lại những bình luận bên dưới bài viết này. Blog VietAdsGroup.Vn luôn sẵn sàng trao đổi và đón nhận những thông tin kiến thức mới đến từ quý độc giả


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
 • VietAds

  "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "IPA là gì? Những ý nghĩa của IPA"
Honey là gì và có nên gọi người yêu là Honey không?

"Honey" có nghĩa là "mật ong, sự ngọt ngào" theo một nghĩa tế nhị hơn yêu mến hơn thì honey là người yêu, người thương, bạn trai, bạn gái, bạn tình. Vậy tại sao những đôi yêu nhau thường gọi nhau là honey và honey có phải mật ong hay không hãy tìm hiểu ý nghĩa của từ honey.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 15:52:06 | FAQPage(43439) - Audio

Kỷ yếu là gì và nguồn gốc của từ kỷ yếu bắt đầu từ đâu?

Kỷ yếu thường được các bạn trẻ Việt Nam sử dụng khá phổ biến khi chụp những bức ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cùng với bạn bè thầy cô khi tốt nghiệp khóa học.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 16:52:33 | FAQPage(19547) - No Audio

Quotation là gì và báo giá trong tiếng anh có nghĩa là gì?

Ngoài nghĩa thông thường được sử dụng trong tiếng anh là báo giá thì từ quotation còn mang những nghĩa phổ thông khác như sự trích dẫn, đoạn trích dẫn hay theo nghĩa kinh tế

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 16:27:53 | FAQPage(9843) - No Audio

Seo phi là gì và những tư thế Seo phi độc đáo?

Bạn đã hiểu seo phi là gì, bây giờ là lúc bạn muốn thực hiện vài tấm ảnh để đăng lên facebook, hoặc đơn giản chỉ để giữ kỉ niệm. Hãy xem những gợi ý về tư thế seo phi dưới đây, chúng sẽ giúp bạn có được bức ảnh đẹp và ấn tượng, giúp tăng like trên facebook.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 15:52:08 | FAQPage(9217) - No Audio

FC là gì và trong bóng đá thì FC có nghĩa là gì?

Trên mạng xã hội hay trên Internet thì FC được hiểu là fanclub là một trong nhiều khái niệm được sử dụng để ám chỉ một nhóm người có cùng đam mê sở thích với một người, một hiện tượng nào đó. Ví dụ như các bạn thích ca sỹ A thì các bạn sẽ có một FC A tức là người hâm mộ ca sỹ đó

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 16:49:15 | FAQPage(8724) - No Audio

Món nui tiếng Anh và một số cách chế biến món Nui ngon?

Món Nui trong tiếng anh là "Macaroni". Đây là từ để nói về các loại mì đến từ Châu Âu. Nguồn gốc xuất xử của các loại mì này chủ đạo đến từ nước Ý. Khác với hình dạng sợi dài quen thuộc như mỳ Việt Nam, nui có hình dạng khá phong phú. Nui có thể có hình tròn, xoắn hay dạng sợi xoắn với nhiều màu sắc khác nhau.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 16:46:55 | FAQPage(8172) - Audio

Feed là gì và ý nghĩa từ Feed trong thế giới công nghệ?

Những người tạo dựng nội dung và cung cấp nội dung đó cho website thông qua một nguồn cấp dữ liệu web, qua đó cho phép người dùng có thể tương tác với nó. Một nguồn cấp dữ liệu web cũng đôi khi được gọi là một nguồn cung cấp thông tin dữ liệu.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 16:35:48 | FAQPage(7244) - No Audio

Google dịch là gì? Những lợi ích mà Google dịch mang lại?

Google dịch mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng trong giao tiếp, được sử dụng rộng rãi vào mọi lúc. Trong seo cũng vậy, nó sẽ giúp bạn chủ động tìm hiểu những kiến thức seo bổ ích từ nguồn tài liệu nước ngoài.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 15:24:22 | FAQPage(6804) - No Audio

Quảng cáo là gì và các hình thức quảng cáo thông dụng?

"Quảng cáo" là một trong những công cụ quan trọng nhất ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. "Quảng cáo xuất hiện" nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 15:52:19 | FAQPage(6409) - No Audio

Ý nghĩa của từ RELAX trong cuộc sống hàng ngày?

Relax là một từ tiếng Anh, đóng vai trò là ngoại động từ, khi dịch sang tiếng Việt nó có một số nghĩa như: nới lỏng, làm dịu đi, làm chùng, bớt căng thẳng, buông lỏng, nghỉ ngơi chỉ chung các hoạt động nhằm tạo trạng thái thư giãn của con người giúp xua tan mệt mỏi, áp lực, căng thẳng trong công việc, cuộc sống, gia đình.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-26 16:40:08 | FAQPage(6266) - Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục