Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.Hình thang có hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau (nếu hai cạnh bên ấy không song song) là hình thang cân

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 339,325 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 23-09-2022 11:18:50
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(4 sao 5 đánh giá)

 

 

Hình thang cân là gì?


Hình thang cân Hình thang có hai góc kề một cạnh đấy bằng nhau. Tứ giác ABCD Hình thang cân ta có : AB // DC. góc D = góc C hoặc góc A = góc B

 

1. Định nghĩa là gì?


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.htmlHình 1: Hình thang cân là gì?
 

Hình thang cân Hình thang có hai góc kề một cạnh đấy bằng nhau.
 

Tứ giác ABCD Hình thang cân ta có:
 

  • AB // DC
  • góc D = góc C hoặc góc A = góc B

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.htmlHình 2: Hình thang cân là gì?
 

2. Tính chất Hình thang cân là gì?


Định lí 1 : 
 

Trong Hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Tứ giác  ABCD (AB // DC) Hình thang cân ta có :

hai cạnh bên :AD = BC.

Định lí 2:
 

Trong Hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau. 

Tứ giác  ABCD (AB // DC) Hình thang cân ta có :

hai đường chéo : AC = BD.

3. Dấu hiệu nhận biết Hình thang cân là gì?

 Hình 3 Tính chất Hình thang cân là gì?

BÀI TẬP SGK


Hình thang có hai góc kề một cạnh đấy bằng nhau là Hình thang cân.

Hình thang hai đường chéo bằng nhau là Hình thang cân.
 

BÀI TẬP SGK


BÀI 12 /T74 : Cho Hình thang cân  ABCD (AB // DC, AB < DC). Kẻ các đường cao AE, BF. chứng minh rằng : DE = CF.

ABCD (AB // DC) LÀ Hình thang cân ta có :


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

 ; AD = BC

Xét Δ AED và Δ BFC ta có :


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

 (cmt)

AD = BC (cmt)

= > Δ AED = Δ BFC (cạnh huyền – góc nhọn)

= > DE = CF


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

Hình 4: Dấu hiệu nhận biết Hình thang cân là gì?

 

BÀI 13 TRANG 74 : Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.

Giải.

Chứng minh : EC = ED và AE = EB

hình thanh cân ABCD, ta được :

AD = BC; AC = BD

Xét ΔADC và ΔBDC ta có :

DC cạnh chung.

AD = BC; AC = BD (cmt)

=> ΔADC = ΔBDC (c -c -c)

=> 
Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

  (góc tương ứng)

=> ΔDEC cân tại E

=> EC = ED đpcm

Cmtt ta được : EA = EB.


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.htmlHình 5: Bài tập Hinh thang cân 1

BÀI 15 TRANG 74 :

a) cm :  BDEC là hình thang cân.

ΔABC cân tại A, suy ra :


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

 ; 
Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

 (1)

Xét ΔADE ta có :

AD = AE (gt)

=>  ΔADE cân tại A

=> 
Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

 (2)

Từ (1), (2) suy ra : 
Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

=> DE // BC (
Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

 ở vị trí đồng vị)

=> BDEC là hình thang

Mà : 
Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html

 (cmt)

=> BDEC là hình thang cân.

b) Tính các góc của hình thang cân BDEC :

Ta có  :


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html


Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-can-la-gi-tim-hieu-ve-hinh-thang-can-la-gi.html


Hình 6: Bài tập Hinh thang cân 2


Kết Luận: Hình thang cân là Hình thang có hai góc kề một cạnh đấy bằng nhau. Tứ giác ABCD Hình thang cân ta có : AB // DC. góc D = góc C hoặc góc A = góc B

 

Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "hình thang cân là gì"
Bánh răng là gì và công dụng của từng loại bánh răng?

Bánh răng là một bộ phận trong hệ thống truyền động của các máy móc cơ khí, nó có hình dạng là một hình tròn với cấu tạo có các răng rãnh liên tiếp nhau. Chúng thường được sử dụng theo cặp. Có thể từ 2 tới 3, 4 cặp bánh răng. Các cặp bánh răng nối tiếp nhau theo hình dạng song song. Chúng có tác dụng để truyền động, phân phối tốc độ nhanh hay chậm của động cơ, nói cách khác là chúng dùng để điều phối vận tốc quay tăng hay gia

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 15:36:32 | Đăng nhập(3314) - No Audio

Công thức tính đường chéo hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu

Đường chéo trong hình chữ nhật là một thông số thường xuyên áp dụng để tính các bài toán hình học. Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn công thức tính đường chéo hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu và cực nhanh chỉ với chiếc máy tính cầm tay!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 08:02:07 | FAQPage(1625) - No Audio

Động Năng Là Gì? Tìm Hiểu Về Động Năng Là Gì?

Động năng của một vật là năng lượng mà nó có được từ chuyển động của nó. Động năng được định nghĩa là công cần thực hiện để gia tốc một vật với khối lượng cho trước từ trạng thái nghỉ tới vận tốc hiện thời của nó.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 17:04:22 | Đăng nhập(1488) - No Audio

Núi là gì và núi được tạo thành như thế nào?

Núi là dạng địa hình phổ biến của Trái Đất, chiếm 52% diện tích châu Á, 36% Bắc Mỹ, 25% châu Âu, 22% nam Mỹ, 17% của Australia, khoảng 3% bề mặt châu Âu và 24% bề mặt Trái Đất.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-22 06:11:52 | Đăng nhập(1445) - No Audio

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình học luôn là một trong những chủ đề toán thú vị bởi sự đa dạng mà chúng đem lại. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn có một cái nhìn chi tiết về hình thang và các công thức, bài tập liên quan. Chắc chắn là rất dễ hiểu và chi tiết, cùng xem ngay!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-22 16:56:31 | Đăng nhập(1317) - No Audio

Giáng thủy là gì và các hạt mưa được tạo thành như thế nào?

Nhằm phân biệt với các hiện tượng nước tách ra từ không khí (sương, sương móc, sương băng). Nó là cách chính để nước khí quyển quay trở lại Trái Đất. Phần lớn lượng giáng thủy là mưa.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 10:02:09 | Đăng nhập(1076) - No Audio

EBIT là gì và công thức tính EBIT chuẩn xác hiện nay?

EBIT là viết tắt của từ Earnings Before Interest and Taxes tức là lợi nhuận trước lãi vay và thuế, nó được thể hiện bằng lợi nhuận kiếm được từ hoạt động kinh doanh.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-21 20:24:55 | Đăng nhập(778) - No Audio

Hình Thang Cân Là Gì? Tìm Hiểu Về Hình Thang Cân Là Gì?

Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.Hình thang có hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau (nếu hai cạnh bên ấy không song song) là hình thang cân

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 11:18:50 | Đăng nhập(724) - No Audio

PH Là Gì? Tìm Hiểu PH Là Gì?

pH là chỉ số đo độ hoạt động (hoạt độ) của các ion hiđrô (H+) trong dung dịch, là độ axít hay bazơ của nó. Trong các hệ dung dịch nước, hoạt độ của ion hiđrô được quyết định bởi hằng số điện ly của nước (Kw) = 1,008 × 10−14 ở 25 °C) và tương tác với các ion khác có trong dung dịch.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-22 13:09:20 | Đăng nhập(608) - No Audio

GNP Là Gì? Tìm Hiểu Về GNP Là Gì?

GNP chính là chỉ số chung dùng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Quốc gia nào có GNP cao đồng nghĩa với nền kinh tế lớn mạnh và ngược lại. Vậy GNP là gì, mời bạn đọc theo dõi bài viết này

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 14:25:25 | Đăng nhập(493) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục