Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình học luôn là một trong những chủ đề toán thú vị bởi sự đa dạng mà chúng đem lại. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn có một cái nhìn chi tiết về hình thang và các công thức, bài tập liên quan. Chắc chắn là rất dễ hiểu và chi tiết, cùng xem ngay!

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 512,730 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 22-09-2022 16:56:31
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 8 đánh giá)

Hình học luôn là một trong những chủ đề toán thú vị bởi sự đa dạng mà chúng đem lại. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn có một cái nhìn chi tiết về hình thang và các công thức, bài tập liên quan. Chắc chắn là rất dễ hiểu và chi tiết, cùng xem ngay!

Định nghĩa hình thang là gì?

Hình thang là tứ giác lồi có 4 cạnh. Trong đó có hai cạnh song song với nhau được gọi là hai cạnh đáy, hai cạnh còn lại được gọi là hai cạnh bên.

Trong thực tế ta có thể dễ nhận thấy minh họa về hình thang nhất là hình cây thang hoặc những chiếc bàn có mặt bàn hình thang.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Định nghĩa về hình thang

Tính chất hình thang

- Tính chất về góc: Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 180° (hai góc nằm ở vị trí trong cùng phía của hai đoạn thẳng song song là 2 cạnh đáy).

- Tính chất về cạnh: Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau và ngược lại.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Các tính chất của hình thang

Dấu hiệu nhận biết hình thang

- Tứ giác có hai cạnh đối song song.

- Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.

- Hình thang có hai góc kề một đáy là hình thang cân.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Dấu hiệu để nhận biết hình thang

- Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

- Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Các dạng đặc biệt của hình thang

Hình thang vuông

- Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.

- Tính chất: Có hai góc vuông.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Hình thang vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thang

Hình thang cân

- Định nghĩa: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

- Tính chất:

+ Hai cạnh bên bằng nhau.

+ Hai góc kề cạnh đáy bằng nhau.

+ Hai đường chéo bằng nhau.

+ Hình thang cân nội tiếp đường tròn.

- Tham khảo chi tiết tại bài viết Định nghĩa hình thang cân là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cân.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Hình thang cân là một trường hợp đặc biệt của hình thang

Hình bình hành

- Định nghĩa: Hình bình hành là hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau và 2 cạnh bên song song và bằng nhau.

- Tính chất:

+ Các cạnh đối song song và bằng nhau

+ Các góc đối bằng nhau

+ Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

- Tham khảo chi tiết tại bài viết Định nghĩa hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Hình thoi là một trường hợp đặc biệt của hình thang

Hình chữ nhật

- Định nghĩa: Hình chữ nhật là hình thang vừa vuông vừa cân.

- Tính chất:

+ Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

+ Các đường chéo cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.

+ 4 góc vuông bằng nhau.

+ Các cạnh đối song song và bằng nhau.

- Tham khảo chi tiết tại bài viết: Định nghĩa hình chữ nhật là gì? Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Hình chữ nhật là một trường hợp đặc biệt của hình thang

Bài tập liên quan đến hình thang

Bài tập 1: Định nghĩa nào dưới đây là đúng về hình thang?

A. Hình thang là tứ giác có các cạnh đối song song với nhau.

B. Hình thang là tứ giá có 2 cạnh đối bằng với nhau.

C. Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song với nhau.

D. Hình thang là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau.

Đáp án: C.

Giải thích: Theo định nghĩa về hình thang thì ta thấy đáp án C là đáp án chính xác.

Bài tập 2: Một hình tứ giác MNPQ có NP = PQ , QN là tia phân giác của góc Q. Hãy chọn câu đúng.

A. MNPQ là hình thang.

B. MNPQ là hình thang vuông.

C. MNPQ là hình thang cân.

D. Đáp án khác.

Đáp án: A.

Giải thích:


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Giải chi tiết bài tập 2

Bài tập 3: Cho tam giác MNP cân tại M. Lần lượt gọi I, K theo thứ tự thuộc các cạnh bên của MN, MP sao cho IK // NP. Hình tứ giác NIKP là hình gì? Chọn đáp án đúng.

A. Hình thang.

B. Hình thang vuông.

C. Hinh thang cân.

D. Đáp án khác.

Đáp án: B.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Giải chi tiết bài tập 3

Bài tập 4: Cho hình tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Trên NP lấy điểm I sao cho PI = PM. Đường thẳng đi qua I và song song với PM cắt MN tại J. Hỏi hình tứ giác MPIJ là hình gì? Chọn đáp án đúng.

A. Là hình thang cân.

B. Là hình thang vuông.

C. Là hình thang.

D. Cả A, B, C đều sai.

Đáp án: C.

Giải thích: Tứ giác ACMI có MI // AC (gt) và góc A = 900 (gt) nên là hình thang vuông.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Hình minh họa ví dụ 4

Công thức về hình thang

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S = h x ((a +b)/2)

Trong đó:

+ S: Diện tích.

+ a, b: Lần lượt là độ dài 2 đáy.

+ h: Chiều cao hình thang.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: P = a + b + c + d.

Trong đó:

+ P: Chu vi hình thang.

+ a, b: Lần lượt là độ dài 2 cạnh đáy.

+ c, d: Lần lượt là đội dài 2 cạnh bên.

Tham khảo chi tiết ví dụ và cách giải các bài tập liên quan đến tính diện tích hình thang tại bài viết Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang đầy đủ, dễ hiểu.


Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-thang-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-thang-cuc-don-gian-de-hieu.html

Công thức tính chu vi hình thang

Một số mẫu máy tính cầm tay hiện đang kinh doanh tại VietAds

Các bạn học sinh chắc chắn đã có thêm rất nhiều kiến thức sau khi tham khảo bài viết trên. Cám ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo! Nếu có bất kỹ thắc mắc gì hãy comment bên dưới để chúng tớ có thể giúp bạn giải đáp nhé!


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản"
Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành khá phổ biến trong chương trình học của các bạn học sinh, tuy vậy, hình bình hành có rất nhiều thông tin mà học sinh cần phải ghi nhớ. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết của hình bình hành và cách giải một số bài toán về hình bình hành chỉ với máy tính cầm tay nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-22 07:56:43 | FAQPage(1641) - No Audio

Công thức tính đường chéo hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu

Đường chéo trong hình chữ nhật là một thông số thường xuyên áp dụng để tính các bài toán hình học. Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn công thức tính đường chéo hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu và cực nhanh chỉ với chiếc máy tính cầm tay!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 08:02:07 | FAQPage(1625) - No Audio

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình học luôn là một trong những chủ đề toán thú vị bởi sự đa dạng mà chúng đem lại. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn có một cái nhìn chi tiết về hình thang và các công thức, bài tập liên quan. Chắc chắn là rất dễ hiểu và chi tiết, cùng xem ngay!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-22 16:56:31 | Đăng nhập(1317) - No Audio

Hình thoi là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thoi cực chính xác, dễ hiểu

Chúng ta đều có thể dễ dàng nhận biết được hình thoi trong cuộc sống nhưng để phát biểu đúng những kiến thức liên quan đến hình thoi bằng thuật ngữ toán học thì không phải ai cũng nhớ. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn cũng cố kiến thức về hình thoi thông qua định nghĩa hình thoi là gì và một số dấu hiệu đơn giản giúp bạn nhận biết nó. Đừng bỏ qua nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-22 17:10:46 | Đăng nhập(866) - No Audio

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là một trong những hình học thường gặp nhất trong các bài toán cũng như trong đời sống. Hãy cùng tìm hiểu và cùng ôn lại những kiến thức liên quan tới hình tứ giác bao gồm định nghĩa, tính chất và những dấu hiệu nhận biết hình tứ giác nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-23 07:14:26 | Đăng nhập(767) - No Audio

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là một trong những hình học cơ bản mà bất kỳ học sinh nào cũng nên nắm vững những kiến thức liên quan đến hình vuông. Bài viết hôm này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức và công thức cực thú vị giúp bạn giải các bài toán liên quan đến hình vuông chỉ bằng vài cú bấm trên máy tính cầm tay.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-22 15:13:47 | Đăng nhập(640) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục