CIO là gì? Những ý nghĩa của CIO

(Chiel information officer – CIO ) là người quản lý hành chính cấp cao phụ trách hệ thống thông tin nội bộ, quy hoạch và tổng hợp tài nguyên thông tin của doanh nghiệp. CIO thường dưới quyền giám đốc điều hành (CEO và COO) hoặc giám đốc tài chính (CFO).

 • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 281,942 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 06-09-2023 11:02:08
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(4 sao 5 đánh giá)

Định nghĩa CIO là gì?

(Chiel information officer – CIO ) là người quản lý hành chính cấp cao phụ trách hệ thống thông tin nội bộ, quy hoạch và tổng hợp tài nguyên thông tin của doanh nghiệp. CIO thường dưới quyền giám đốc điều hành (CEO và COO) hoặc giám đốc tài chính (CFO).


CIO là gì? Những ý nghĩa của CIO

CIO là gì? Những ý nghĩa của CIO, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/cio-la-gi-nhung-y-nghia-cua-cio.html

Trong cuốn “The game changer” của A.G.Lafley có 1 câu thế này: CEO bắt buộc phải là CIO (Chiel information officer )

Tạp chí “CIO” nổi tiếng của Mỹ đã định nghĩa CIO thế này:

 • CIO là nhân viên cao cấp phụ trách mọi lĩnh vực của kỹ thuật và hệ thống công nghệ của một công ty, một doanh nghiệp.
 • CIO có kiến thức về kỹ thuật và nghiệp vụ, có quan niệm về sự đa năng, thường là ứng cử viên tốt nhất để kết hợp chiến lược điều phối công nghệ và chiến lược nghiệp vụ của tổ chức.
 • CIO giám sát việc nhận và sử dụng công nghệ và các dịch vụ liên quan mà phòng hệ thống thông tin cung cấp.
 • CIO uỷ quyền cho phó giám đốc về chiến thuật và thao tác để mình tập trung hơn cho chiến lược.
 • Phần “thông tin” trong công việc của CIO càng ngày càng quan trọng. CIO cần phải có quan niệm về đa năng mới tận dụng được có hiệu quả, có chiến lược thông tin mà công ty có.
 • CIO có vai trò lãnh đạo trong việc thiết lập lại quy trình nghiệp vụ của công ty, cường hoá kết cấu kỹ thuật thông tin để tận dụng thông tin một cách có hiệu quả.
 • Rất nhiều CIO cũng có vai trò lãnh đạo trong quản lý kiến thức và đánh giá nguồn vốn tri thức.

CIO bản thân có phân biệt khái niệm, chức vụ và nhân vật. Khái niệm CIO xuất hiện vào cuối những năm 70 đầu những năm 80 thế kỷ XX, chủ yếu là sản phẩm của nghiên cứu và phát triển lý thuyết quản lý nguồn tài nguyên thông tin. Chức vụ CIO xuất hiện vào giữa những năm 80 thế kỷ XX, là sản phẩm tất yếu khi quản lý thông tin của một tổ chức phát triển lên tới giai đoạn quản lý thông tin chiến lược. Còn CIO thường vẫn nói là chỉ một cá nhân hoặc tập thể mang chức vụ này và phụ trách quản lý thông tin chiến lược.

CIO là nhân viên cao cấp ở tầng quyết sách của doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ, phụ trách toàn diện về quản lý thông tin tổ chức.

Chức trách của giám đốc công nghệ

Giám đốc công nghệ là người thúc đẩy công nghệ hoá doanh nghiệp. Trước tiên vì CIO là người có quyền đưa ra quyết sách cho doanh nghiệp, có trách nhiệm với sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp, thông qua tổ chức một đội ngũ chuyên nghiệp hoàn thành sứ mệnh của mình, một trong số đó là tổng hợp tài nguyên bên ngoài. Có thể phân tích chức trách của CIO từ bốn phương diện: chiến lược, thực hiện, cải cách, kết nối.

Khai thác tài nguyên Chiến lược   Cải cách Làm lại quy trình
Lập chiến lược   Làm lại hệ thống
Bố cục hợp lý   Hoàn thiện tiêu chuẩn
Đánh giá giá trị   Ưu hoá quản lý
    Chức trách

của CIO

   
Chỉnh lý tài nguyên Thực hiện   Kết nối Sắp xếp đào tạo
Lựa chọn hệ thống   Điều hoà quan hệ
Thu thập thông tin   Phát hiện vấn đề
Giám sát công trình   Xây dựng đội ngũ

Về cải cách

 • Giúp đỡ doanh nghiệp thiết lập lại quy trình nghiệp vụ, vận dụng kỹ thuật quản lý thông tin xây dựng lại hệ thống quyết sách và thực hiện của doanh nghiệp, đồng thời thống nhất tiêu chuẩn của mã hiệu thông tin và quy trình thương mại. Không chỉ phải thúc đẩy công nghệ hoá mà còn phải làm tham mưu cho CEO, cùng các nhà quản lý cấp cao khác cải thiện môi trường thương mại trong và ngoài doanh nghiệp.

Về kết nối

 • Sắp xếp đào tào về công nghệ hoá, phát hiện nút thắt cổ chai về vận dụng công nghệ, quan sát nghiên cứu dòng thông tin và tác dụng của nó trong sự vận hành doanh nghiệp. Điều hoà kết nối giữa các cấp, xây dựng đội ngũ IT giỏi.

Về chiến lược

 • Chức trách của CIO là khai thác tài nguyên thông tin, lập chiến lược công nghệ hoá cho doanh nghiệp, đưa ra bố cục hơp lý cho công nghệ hoá, đánh giá giá trị của công nghệ hoá đối với doanh nghiệp. Chức trách hàng đầu của CIO là quy hoạch tài nguyên thông tin, bước đầu tiên của công nghệ hoá phải là quy hoạch tài nguyên thông tin chứ không phải lựa chọn sản phẩm.

Về thực hiện

 • Phụ trách tổng hợp dòng thông tin, dòng hàng hoá, dòng vốn, hoàn thành lựa chọn và áp dụng hệ thống thông tin, thu thập nghiên cứu thông tin trong và ngoại doanh nghiệp làm căn cứ số liệu cho việc lập quyết sách. Quan trọng hơn là CIO phải giám sát quản lý các thương vụ điện tử và công trình công nghệ.

Nhiệm vụ của giám đốc công nghệ


CIO là gì? Những ý nghĩa của CIO

CIO là gì? Những ý nghĩa của CIO, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/cio-la-gi-nhung-y-nghia-cua-cio.html

Nhà tư tưởng chiến lược

 • Chúng ta biết có khá nhiều CIO xuất thân từ ngành công nghệ thông tin hoặc có chuyên ngành về công nghệ thông tin, nhưng cũng gần một nửa số CIO là giám đốc thi công, hoặc giám đốc dịch vụ, sản xuất hoặc tiếp thị. Đặc biệt khi CIO báo cáo những thông tin thu thập được lên các lãnh đạo để ra quyết định thì CIO vốn là một thành viên trong đội ngũ quyết sách. Là người có ảnh hưởng tới mục tiêu dài hạn và kết cấu tổ chức của doanh nghiệp, CIO trở thành nhà tư tưởng chiến lược của doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành của công ty

 • CIO với vai trò là nhà tư tưởng chiến lược, khi họ trở thành người hướng dẫn và cố vấn cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp, khi họ có tác dụng tích cực trong phát triển và tiếp thị sản phẩm dịch của doanh nghiệp về tầm chiến lược, tận dụng được công nghệ thông tin đem lại cơ hội cho doanh nghiệp thì CIO trở thành ứng cử viên tốt nhất cho CEO/COO. Vì CIO có được quan điểm toàn diện về doanh nghiệp. Maynard Web của Ebay chính là một ví dụ, ông vốn là CIO nhưng hiện nay đã là COO của Ebay.

Người cung cấp dịch vụ

 • Phòng thông tin với CIO là đại diện vẫn gánh vác trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho các phòng ban nội bộ công ty. Ví dụ như dịch vụ giấy tờ truyền thống, lắp đặt nền tảng mạng, khai thác hệ thống thông tin, cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng, cài đặt phần mềm liên quan, xử lý số liệu.

Người hỗ trợ nghiệp vụ

 • CIO đứng ở vị góc độ khá khách quan công bằng quan sát quy trình làm việc của các phòng ban nghiệp vụ, có thể nhận ra lỗi hoặc các nút thắt trong quá trình làm việc của họ. CIO dựa vào kỹ thuật công nghệ hiện đại, tối ưu hoá quy trình, ví dụ như CAD, CAM, PDM đều đã góp công, cho thấy CIO thật sự có thể tăng năng lực cho các phòng nghiệp vụ.

Người đại diện cải cách

 • Công việc của CIO nằm giữa quản lý truyền thống và quản lý hiện đại, là điểm tập trung của mâu thuẫn trong doanh nghiệp. Dù là tối ưu hoá quy trình hay chức năng các phòng ban, hay là cải tiến, hoàn thiện toàn bộ doanh nghiệp, CIO là điểm tranh cãi giữa phương thức quản lý truyền thống và quản lý hiện đại. Ví dụ như sự xung đột giữa các mô hình tổ chức doanh nghiệp của tổ chức hình kim tự tháp và tổ chức học tập phẳng, giữa mô hình độc tài, mô hình bảo vệ và mô hình ủng hộ, đã cho thấy CIO đứng ở đầu song, là ngọn gió trong sự cải cách doanh nghiệp, là đầu tàu là đại diện cho cải cách doanh nghiệp.

Người hợp tác thương mại

 • Nếu chỉ coi phòng công nghệ thông tin với CIO là đại diện chỉ một phòng chức năng của doanh nghiệp, không thấy được kỹ thuật mạng đã khiến các nhà cung cấp, nhà tiêu thụ và khách hàng từ các lĩnh vực, địa điểm khác nhau đã liên hệ chặt chẽ với nhau trên chuỗi giá trị, không thấy được sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đã trở thành sự cạnh tranh của cả hệ thống sinh thái thương mại, thì không thể hiểu được quan hệ hợp tác thương mại của CIO. Tác dụng của CIO không ngừng thay đổi, từ nội bộ tới bên ngoài doanh nghiệp, CIO không chỉ là chuyên gia kỹ thuật, cố vấn, người đại diện cho cải cách, thành viên đưa ra quyết sách của công ty mà còn có trách nhiệm trong cả hệ thống sinh thái doanh nghiệp, phát huy những tác dụng này họ là nhân vật quan trọng trong “doanh nghiệp mở rộng”, “doanh nghiệp ảo”, “liên minh doanh nghiệp chiến lược”.
 • Mở rộng doanh nghiệp là một cơ cấu như sau: kết hợp tất cả hệ thống, quy trình, liên minh bên ngoài cùng với sự tương tác với khách hàng, người dùng và sự vận hành trong nội bộ cơ cấu, là chỉnh thể của tất cả chức năng trong và ngòi, cũng chính là bố cục hoàn chính của phạm vi cơ cấu.
 • Doanh nghiệp ảo, là chỉ chức năng hoặc quy trình nghiệp vụ vốn của nội bộ doanh nghiệp tất cả đều thuê ngoài. Các đơn vị chức năng còn lại của doanh nghiệp và tất cả doanh nghiệp kèm theo bên ngoài, thậm chí gồm những doanh nghiệp dự bị, tạo thành doanh nghiệp (tập đoàn) ảo. Có nghiệp vụ những doanh nghiệp này tập trung lại với nhau, không có nghiệp vụ thì tách rời, tổ chức rất phân tán. Thậm chí lần sau khi cần tập trung lại có doanh nghiệp không có mặt. CIO vốn nên phục vụ một doanh nghiệp nào đó trở thành CIO của “doanh nghiệp mở rộng”, “doanh nghiệp ảo” hoặc “liên minh doanh nghiệp”, họ làm việc trên mạng, nhiệm vụ và tác dụng của họ là kết nối hệ thống giữa nhà cung cấp và đối tác, cung cấp dịch vụ và môi trường hợp tác mạng kiểu ma trận phù hợp cho họ.
 • Trong các thương vụ và giao dịch, CIO phụ trách quản lý và duy trì sự kết nối hàng ngày trên thế giới mạng. Có lúc 60-70% thời gian của CIO là dành cho giao dịch bên ngoài và việc bên trong tổ chức doanh nghiệp trở thành thứ yếu. Công việc lớn nhất của “mở rộng” và “ảo” là tập trung chuỗi cung ứng và dòng số liệu, phân bố và toàn cầu hoá mạng internet, quản lý tri thức và liên minh chiến lược của doanh nghiệp. CIO trở thành nhà cung ứng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác thương mại của khách hàng và đội ngũ quyết sách. Đương nhiên, các nhiệm vụ như quản lý chuỗi cung ứng, kiểm soát nhà sản xuất, thao tác trung tâm số liệu, thu thập phân tích thông tin khách hàng và an ninh mạng, tất cả những việc nội bộ này vẫn là nền móng của công nghệ hoá doanh nghiệp môi trường công nghệ thông tin.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog VietAdsGroup.Vn, hy vọng những thông tin giải đáp ? Những ý nghĩa của CIO sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm kiến thức hữu ích. Nếu bạn đọc có những đóng góp hay thắc mắc nào liên quan đến định nghĩa CIO là gì? vui lòng để lại những bình luận bên dưới bài viết này. Blog VietAdsGroup.Vn luôn sẵn sàng trao đổi và đón nhận những thông tin kiến thức mới đến từ quý độc giả


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
 • VietAds

  "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "CIO là gì? Những ý nghĩa của CIO"
CIO là gì? Những ý nghĩa của CIO

(Chiel information officer – CIO ) là người quản lý hành chính cấp cao phụ trách hệ thống thông tin nội bộ, quy hoạch và tổng hợp tài nguyên thông tin của doanh nghiệp. CIO thường dưới quyền giám đốc điều hành (CEO và COO) hoặc giám đốc tài chính (CFO).

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2023-09-06 11:02:08 | Đăng nhập(1060) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục