Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Nó lần đầu tiên được phát hành như là một phiên bản beta cho Microsoft Windows trên 02 tháng chín năm 2008, và như là một phiên bản ổn định vào ngày 11/12/2008.

 • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 743,255 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 08-09-2023 00:48:10
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 5 đánh giá)

Google Chrome là gì?


"Google Chrome" là "một trình duyệt web miễn phí" được phát triển bởi Google. Google Chrome lần đầu tiên được phát hành như là một phiên bản beta cho Microsoft Windows trên 02 tháng chín năm 2008, và như là một phiên bản ổn định vào ngày 11/12/2008.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.html

Lịch sử Google Chrome là gì?


Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt phản đối sự phát triển của một trình duyệt web độc lập trong sáu năm. Ông nói rằng “vào thời điểm đó, Google là một công ty nhỏ,” và ông đã không muốn đi qua “cuộc chiến trình duyệt.” Sau khi những người đồng sáng lập Sergey Brin và Larry Page thuê một số nhà phát triển Mozilla Firefox.

Tin đồn về việc Google xây dựng một trình duyệt web đầu tiên xuất hiện vào tháng năm 2004. tạp chí trực tuyến và báo Hoa Kỳ tuyên bố tại thời điểm mà Google đã thuê nhà phát triển web Microsoft . Google Chrome cũng được đưa ra ngay sau khi bản cập nhật 1,0 cuối cùng của Mozilla Firefox được phổ biến và lấy thị phần từ Internet Explorer – gặp vấn đề lớn về bảo mật.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.htmlHình 2: Lịch sử Google Chrome là gì?

 

Nền tảng google chrome là gì?


 • Windows: 7/8 / 8.1 / 10 (hoặc cao hơn)
 • Hỗ trợ cho Windows XP và Vista, kết thúc vào tháng tư năm 2016
 • OS X: Mavericks 10.9 hoặc cao hơn
 • Hỗ trợ cho máy Mac 32-bit, kết thúc vào tháng 10 năm 2014
 • Hỗ trợ cho OS X 10.6, 10.7, 10.8, kết thúc vào tháng 4 năm 2016
 • Hỗ trợ cho OS X 10.5, kết thúc sau khi phát hành của Chrome 21
 • Linux : 64-bit Ubuntu 14.04+; Debian 8 +; openSUSE 13.1+; Fedora Linux trên 21
 • Hỗ trợ cho bộ vi xử lý Intel 32-bit, kết thúc tháng 3 năm 2016
 • Android 4.1 hoặc cao hơn
 • Chrome phiên bản 42 là phiên bản cuối cùng hỗ trợ Android 4.0
 • iOS 9.0 hoặc cao hơn

Tính đến tháng 4 năm 2016, phiên bản 32-bit và 64-bit được xây dựng sẵn cho Windows, phiên bản 64-bit ổn định xây dựng sẵn cho Linux và OS X. 64-bit Windows được xây dựng sẵn trong các kênh phát triển và như con chim hoàng yến xây dựng vào ngày 3 năm 2014, trong kênh beta vào ngày 30 tháng 7 năm 2014, và trong kênh ổn định vào ngày 26, 2014.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.htmlHình 3: Nền tảng google chrome là gì?


Kết Luận: "Google Chrome" là "một trình duyệt web miễn phí" được phát triển bởi Google. Google Chrome lần đầu tiên được phát hành như là một phiên bản beta cho Microsoft Windows trên 02 tháng chín năm 2008, và như là một phiên bản ổn định vào ngày 11/12/2008.
Google Chrome là gì?

"Google Chrome" là "một trình duyệt web miễn phí" được phát triển bởi Google. Google Chrome lần đầu tiên được phát hành như là một phiên bản beta cho Microsoft Windows trên 02 tháng chín năm 2008, và như là một phiên bản ổn định vào ngày 11/12/2008.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.html

Lịch sử Google Chrome là gì?


Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt phản đối sự phát triển của một trình duyệt web độc lập trong sáu năm. Ông nói rằng “vào thời điểm đó, Google là một công ty nhỏ,” và ông đã không muốn đi qua “cuộc chiến trình duyệt.” Sau khi những người đồng sáng lập Sergey Brin và Larry Page thuê một số nhà phát triển Mozilla Firefox.

Tin đồn về việc Google xây dựng một trình duyệt web đầu tiên xuất hiện vào tháng năm 2004. tạp chí trực tuyến và báo Hoa Kỳ tuyên bố tại thời điểm mà Google đã thuê nhà phát triển web Microsoft . Google Chrome cũng được đưa ra ngay sau khi bản cập nhật 1,0 cuối cùng của Mozilla Firefox được phổ biến và lấy thị phần từ Internet Explorer – gặp vấn đề lớn về bảo mật.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.htmlHình 2: Lịch sử Google Chrome là gì?

 

Nền tảng google chrome là gì?


 • Windows: 7/8 / 8.1 / 10 (hoặc cao hơn)
 • Hỗ trợ cho Windows XP và Vista, kết thúc vào tháng tư năm 2016
 • OS X: Mavericks 10.9 hoặc cao hơn
 • Hỗ trợ cho máy Mac 32-bit, kết thúc vào tháng 10 năm 2014
 • Hỗ trợ cho OS X 10.6, 10.7, 10.8, kết thúc vào tháng 4 năm 2016
 • Hỗ trợ cho OS X 10.5, kết thúc sau khi phát hành của Chrome 21
 • Linux : 64-bit Ubuntu 14.04+; Debian 8 +; openSUSE 13.1+; Fedora Linux trên 21
 • Hỗ trợ cho bộ vi xử lý Intel 32-bit, kết thúc tháng 3 năm 2016
 • Android 4.1 hoặc cao hơn
 • Chrome phiên bản 42 là phiên bản cuối cùng hỗ trợ Android 4.0
 • iOS 9.0 hoặc cao hơn

Tính đến tháng 4 năm 2016, phiên bản 32-bit và 64-bit được xây dựng sẵn cho Windows, phiên bản 64-bit ổn định xây dựng sẵn cho Linux và OS X. 64-bit Windows được xây dựng sẵn trong các kênh phát triển và như con chim hoàng yến xây dựng vào ngày 3 năm 2014, trong kênh beta vào ngày 30 tháng 7 năm 2014, và trong kênh ổn định vào ngày 26, 2014.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.htmlHình 3: Nền tảng google chrome là gì?


Kết Luận: "Google Chrome" là "một trình duyệt web miễn phí" được phát triển bởi Google. Google Chrome lần đầu tiên được phát hành như là một phiên bản beta cho Microsoft Windows trên 02 tháng chín năm 2008, và như là một phiên bản ổn định vào ngày 11/12/2008.
 

Google Chrome là gì?


"Google Chrome" là "một trình duyệt web miễn phí" được phát triển bởi Google. Google Chrome lần đầu tiên được phát hành như là một phiên bản beta cho Microsoft Windows trên 02 tháng chín năm 2008, và như là một phiên bản ổn định vào ngày 11/12/2008.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.html

Lịch sử Google Chrome là gì?


Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt phản đối sự phát triển của một trình duyệt web độc lập trong sáu năm. Ông nói rằng “vào thời điểm đó, Google là một công ty nhỏ,” và ông đã không muốn đi qua “cuộc chiến trình duyệt.” Sau khi những người đồng sáng lập Sergey Brin và Larry Page thuê một số nhà phát triển Mozilla Firefox.

Tin đồn về việc Google xây dựng một trình duyệt web đầu tiên xuất hiện vào tháng năm 2004. tạp chí trực tuyến và báo Hoa Kỳ tuyên bố tại thời điểm mà Google đã thuê nhà phát triển web Microsoft . Google Chrome cũng được đưa ra ngay sau khi bản cập nhật 1,0 cuối cùng của Mozilla Firefox được phổ biến và lấy thị phần từ Internet Explorer – gặp vấn đề lớn về bảo mật.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.htmlHình 2: Lịch sử Google Chrome là gì?

 

Nền tảng google chrome là gì?


 • Windows: 7/8 / 8.1 / 10 (hoặc cao hơn)
 • Hỗ trợ cho Windows XP và Vista, kết thúc vào tháng tư năm 2016
 • OS X: Mavericks 10.9 hoặc cao hơn
 • Hỗ trợ cho máy Mac 32-bit, kết thúc vào tháng 10 năm 2014
 • Hỗ trợ cho OS X 10.6, 10.7, 10.8, kết thúc vào tháng 4 năm 2016
 • Hỗ trợ cho OS X 10.5, kết thúc sau khi phát hành của Chrome 21
 • Linux : 64-bit Ubuntu 14.04+; Debian 8 +; openSUSE 13.1+; Fedora Linux trên 21
 • Hỗ trợ cho bộ vi xử lý Intel 32-bit, kết thúc tháng 3 năm 2016
 • Android 4.1 hoặc cao hơn
 • Chrome phiên bản 42 là phiên bản cuối cùng hỗ trợ Android 4.0
 • iOS 9.0 hoặc cao hơn

Tính đến tháng 4 năm 2016, phiên bản 32-bit và 64-bit được xây dựng sẵn cho Windows, phiên bản 64-bit ổn định xây dựng sẵn cho Linux và OS X. 64-bit Windows được xây dựng sẵn trong các kênh phát triển và như con chim hoàng yến xây dựng vào ngày 3 năm 2014, trong kênh beta vào ngày 30 tháng 7 năm 2014, và trong kênh ổn định vào ngày 26, 2014.
 


Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/google-chrome-la-gi-tim-hieu-ve-google-chrome-la-gi.htmlHình 3: Nền tảng google chrome là gì?


Kết Luận: "Google Chrome" là "một trình duyệt web miễn phí" được phát triển bởi Google. Google Chrome lần đầu tiên được phát hành như là một phiên bản beta cho Microsoft Windows trên 02 tháng chín năm 2008, và như là một phiên bản ổn định vào ngày 11/12/2008.
 

Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
 • VietAds

  "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "google chrome là gì"
Trình Duyệt Firefox Là Gì? Tìm Hiểu Về Trình Duyệt Firefox Là Gì?

Đối với những người đang sử dụng Firefox phiên bản thông thường thì việc sử dụng các website nặng như: webgame, web flash hoặc những website có nhiều ứng dụng nặng sẽ khiến hệ thống tỏ ra rất nặng nề, load chậm đồng thời gây hiện tượng ngốn ram. Phiên bản Firefox 64 bit ra đời với mục đích giảm thiểu tối đa những vấn đề này khi duyệt web.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2023-09-08 05:31:14 | Đăng nhập(1526) - No Audio

Tìm Hiểu Về Trình duyệt Morila Firefox Là Gì?

Mozilla Firefox (hoặc đơn giản là Firefox) là một trình duyệt web miễn phí và mã nguồn mở được phát triển bởi Mozilla Foundation và công ty con, công ty Mozilla. Firefox chạy trên ccs hệ điều hành Windows, OS X và Linux và các phiên bản di động có sẵn cho Android, Firefox OS.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2023-09-07 18:30:05 | FAQPage(804) - No Audio

Google Chrome Là Gì? Tìm Hiểu Về Google Chrome Là Gì?

Nó lần đầu tiên được phát hành như là một phiên bản beta cho Microsoft Windows trên 02 tháng chín năm 2008, và như là một phiên bản ổn định vào ngày 11/12/2008.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2023-09-08 00:48:10 | Đăng nhập(553) - No Audio

Tìm hiểu về trình duyệt Morila Firefox là gì?

Dự án Firefox bắt đầu như một nhánh thử nghiệm của dự án Mozilla bởi Dave Hyatt, Joe Hewitt và Blake Ross. Họ tin rằng các yêu cầu thương mại của các nhà tài trợ Netscape và phát triển tính năng xâm nhập các tiện ích của trình duyệt Mozilla.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2023-09-04 00:34:27 | FAQPage(495) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục