Oracle là gì? Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle?

Oracle là một trong những nhà cung cấp lớn nhất trong thị trường CNTT doanh nghiệp và là tên viết tắt của sản phẩm chủ lực của nó, một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS ) chính thức được gọi là Cơ sở dữ liệu Oracle

 • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 476,769 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 30-01-2024 17:02:27
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(4 sao 11 đánh giá)

Định nghĩa Oracle là gì?

 • Oracle là một trong những nhà cung cấp lớn nhất trong thị trường CNTT doanh nghiệp và là tên viết tắt của sản phẩm chủ lực của nó, một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS ) chính thức được gọi là Cơ sở dữ liệu Oracle. Phần mềm cơ sở dữ liệu nằm ở trung tâm của nhiều môi trường CNTT của công ty, hỗ trợ kết hợp xử lý giao dịch, ứng dụng phân tích thông minh và kinh doanh.
 • Vậy Oracle là gì?
 • Cơ sở dữ liệu Oracle là tập hợp dữ liệu được coi là một đơn vị. Mục đích của cơ sở dữ liệu là lưu trữ và lấy thông tin liên quan. Một máy chủ cơ sở dữ liệu là chìa khóa để giải quyết các vấn đề về quản lý thông tin.


Oracle là gì? Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle?

Oracle là gì? Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/oracle-la-gi-nhung-y-nghia-cua-oracle.html

 • Nói chung, một máy chủ đáng tin cậy quản lý một lượng lớn dữ liệu trong môi trường nhiều người dùng để nhiều người dùng có thể truy cập đồng thời cùng một dữ liệu. Tất cả điều này được thực hiện trong khi cung cấp hiệu suất cao. Một máy chủ cơ sở dữ liệu cũng ngăn chặn truy cập trái phép và cung cấp các giải pháp hiệu quả để phục hồi thất bại.
 • Cơ sở dữ liệu Oracle là cơ sở dữ liệu đầu tiên được thiết kế cho điện toán lưới doanh nghiệp, cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí nhất để quản lý thông tin và ứng dụng. Điện toán lưới doanh nghiệp tạo ra các nhóm lớn máy chủ và lưu trữ mô-đun theo tiêu chuẩn công nghiệp.
 • Với kiến ​​trúc này, mỗi hệ thống mới có thể được cung cấp nhanh chóng từ nhóm các thành phần. Không cần khối lượng công việc cao nhất, bởi vì công suất có thể dễ dàng được thêm hoặc phân bổ lại từ các nguồn tài nguyên khi cần thiết.
 • Cơ sở dữ liệu có cấu trúc logic và cấu trúc vật lý . Do cấu trúc vật lý và logic riêng biệt, nên việc lưu trữ dữ liệu vật lý có thể được quản lý mà không ảnh hưởng đến việc truy cập vào cấu trúc lưu trữ logic.

Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle


Oracle là gì? Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle?

Oracle là gì? Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/oracle-la-gi-nhung-y-nghia-cua-oracle.html

 • Giống như các phần mềm RDBMS khác, Cơ sở dữ liệu Oracle được xây dựng dựa trên SQL, ngôn ngữ lập trình được tiêu chuẩn hóa mà các quản trị viên cơ sở dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu và các chuyên gia CNTT khác sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu và truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong đó.
 • Phần mềm Oracle được gắn với PL / SQL, một triển khai do Oracle phát triển bổ sung một bộ các phần mở rộng lập trình độc quyền cho SQL tiêu chuẩn – một thông lệ phổ biến giữa các nhà cung cấp RDBMS. Cơ sở dữ liệu Oracle cũng hỗ trợ lập trình bằng Java và các chương trình được viết bằng PL/ SQL hoặc Java có thể được gọi từ ngôn ngữ khác.
 • Ngoài ra, giống như các công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ khác, Cơ sở dữ liệu Oracle sử dụng cấu trúc bảng hàng và cột kết nối các thành phần dữ liệu liên quan trong các bảng khác nhau với nhau; do đó, người dùng không phải lưu trữ cùng một dữ liệu trong nhiều bảng để đáp ứng nhu cầu xử lý.
 • Mô hình quan hệ cũng cung cấp một tập các ràng buộc toàn vẹn để duy trì độ chính xác của dữ liệu; những kiểm tra đó là một phần của sự tuân thủ rộng hơn các nguyên tắc về tính nguyên tử, tính nhất quán, sự cô lập và độ bền – được gọi là các thuộc tính ACID – và được thiết kế để đảm bảo rằng các giao dịch cơ sở dữ liệu được xử lý một cách đáng tin cậy.
 • Từ quan điểm kiến ​​trúc, máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle bao gồm cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu và một hoặc nhiều phiên bản cơ sở dữ liệu để quản lý các tệp có trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu có sự kết hợp của các cấu trúc lưu trữ vật lý và logic. Cấu trúc lưu trữ vật lý bao gồm các tệp dữ liệu, các tệp điều khiển chứa siêu dữ liệu về cơ sở dữ liệu và các tệp nhật ký trực tuyến làm lại tài liệu thay đổi thành dữ liệu. Cấu trúc lưu trữ logic bao gồm các khối dữ liệu; phạm vi, nhóm nào cùng nhau khối dữ liệu liền kề nhau; các phân đoạn, là tập hợp các phạm vi; và không gian bảng, đóng vai trò là vùng chứa logic cho các phân đoạn.
 • Một cá thể cơ sở dữ liệu Oracle được xây dựng xung quanh một bộ lưu trữ, được gọi là khu vực toàn cầu của hệ thống (SGA), chứa các nhóm bộ nhớ dùng chung; một thể hiện cũng bao gồm các tiến trình đang chạy trong nền quản lý các chức năng I/ O và giám sát các hoạt động của cơ sở dữ liệu để tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy.
 • Các quy trình khách riêng biệt chạy mã ứng dụng cho người dùng được kết nối với một cá thể, trong khi các quy trình máy chủ quản lý các tương tác giữa các quy trình khách và cơ sở dữ liệu. Mỗi quy trình máy chủ được gán một vùng bộ nhớ riêng gọi là vùng toàn cầu của chương trình, tách biệt với SGA.

Nguồn gốc và các phiên bản hiện tại của Oracle

 • Giám đốc điều hành lâu năm, Larry Ellison và các cộng sự Bob Miner và Ed Oates đã thành lập công ty cuối cùng trở thành Oracle Corp vào năm 1977, ban đầu là một công ty dịch vụ tư vấn có tên là Phòng thí nghiệm phát triển phần mềm (SDL). Bắt đầu với khoản đầu tư 2.000 đô la, họ bắt đầu chứng minh rằng các cơ sở dữ liệu quan hệ, sau đó là một công nghệ non trẻ chỉ được phát triển ở dạng nguyên mẫu tại IBM, có thể khả thi về mặt thương mại.
 • SDL đặt tên cho RDBMS Oracle của mình, ban đầu không có Cơ sở dữ liệu , sau một dự án mà ba nhà sáng lập đã làm việc cho CIA. Năm 1978, SDL đã tạo ra một phiên bản đầu tiên của phần mềm không bao giờ được phát hành dưới dạng sản phẩm. Phiên bản 2 của Oracle tiếp theo vào năm sau, trở thành cơ sở dữ liệu quan hệ đầu tiên trên thị trường. Công ty đã đổi tên thành Relational Software Inc. Tại thời điểm đó, vào năm 1982, nó đã trở thành Oracle Systems Corp, được rút ngắn thành Oracle Corp vào năm 1995.
 • Tính đến giữa năm 2017, Oracle đã phát hành 11 bản cập nhật lớn của RDBMS kể từ Phiên bản 2, đỉnh cao là Cơ sở dữ liệu Oracle 12c, được phát hành vào năm 2013 và được cải tiến trong phiên bản Phiên bản 2 ra mắt vào tháng 9 năm 2016.
 • Bản phát hành 12c đầu tiên đã thêm vào kiến trúc nhiều bên thuê cho phép người dùng định cấu hình số lượng lớn cơ sở dữ liệu vận hành trong một cơ sở dữ liệu bộ chứa duy nhất và sau đó quản lý chúng như một cơ sở dữ liệu ở cấp độ bộ chứa. Công nghệ Multitenant chi phí cao của Oracle được thiết kế để hợp lý hóa việc nâng cấp, sao lưu và các tác vụ quản trị khác trên cơ sở dữ liệu có thể cắm được, như Oracle gọi chúng.
 • Cơ sở dữ liệu Oracle 12c cũng bao gồm hỗ trợ riêng cho các tài liệu JSON và giới thiệu Bộ nhớ trong cơ sở dữ liệu Oracle, một công cụ xử lý trong bộ nhớ được bán dưới dạng một tiện ích bổ sung tùy chọn. Bên cạnh đó, Oracle chào 12c là thiết kế cho điện toán đám mây, và sau đó làm Release 2 chỉ có trong các đám mây lúc đầu, trước khi mở nó lên cho tại chỗ sử dụng tháng ba năm 2017.
 • Oracle Database 12c Release 2 hỗ trợ thêm cho sharding lớn cơ sở dữ liệu thành các phân vùng ngang với máy chủ và tài nguyên lưu trữ của riêng họ; nó cũng tăng hiệu năng của Bộ nhớ cơ sở dữ liệu Oracle và mở rộng các tính năng của Oracle Multitenant.
 • Vào tháng 8 năm 2017, Oracle đã tiết lộ kế hoạch chuyển sang lịch phát hành hàng năm trên phần mềm cơ sở dữ liệu, với hai chữ số cuối của năm được sử dụng làm số phiên bản của bản phát hành tương ứng. Cách tiếp cận đó là do bắt đầu vào năm 2018, kết quả là, công ty sẽ nhảy vào đánh số từ 12c sang Cơ sở dữ liệu Oracle 18, tiếp theo là Cơ sở dữ liệu Oracle 19,….
 • Không có bản phát hành “chấm” nào được lên kế hoạch trong chu kỳ phát hành sửa đổi, nhưng Oracle cho biết các bản vá phần mềm và sửa lỗi sẽ được phát hành hàng quý dưới hai hình thức: phát hành bản cập nhật giải quyết các vấn đề đã biết trong cơ sở dữ liệu và phát hành bản sửa đổi cập nhật khắc phục sự cố sau đó trong các bản cập nhật.

Phiên bản cơ sở dữ liệu Oracle

 • Cơ sở dữ liệu Oracle có sẵn để cấp phép trong bốn phiên bản riêng biệt cung cấp các cấp độ chức năng và khả năng mở rộng khác nhau. Oracle Database Enterprise Edition bao gồm tất cả các tính năng của phần mềm và được thiết kế để sử dụng bởi các tổ chức lớn chạy xử lý giao dịch khối lượng lớn, lưu trữ dữ liệu, phân tích và ứng dụng internet. Phiên bản Tiêu chuẩn cung cấp một bộ tính năng hạn chế hơn cho các ứng dụng nhóm và phòng ban; có ba phiên bản của nó, bao gồm Phiên bản Tiêu chuẩn 2 đã có sẵn với các bản phát hành sau đó của Cơ sở dữ liệu Oracle 12c.
 • Ngoài việc cấp phép độc lập thông thường cho việc triển khai tại chỗ, Oracle Database Enterprise Edition có thể được cấp phép để triển khai trên Exadata Database Machine , một thiết bị đi kèm được tối ưu hóa cho phần mềm cơ sở dữ liệu là một phần của dòng sản phẩm hệ thống được thiết kế của Oracle.
 • Phiên bản doanh nghiệp cũng có thể được cấp phép theo ba hoán vị khác nhau với các tính năng khác nhau như một phần của Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle, cộng với cấu hình thứ tư cho phiên bản đám mây của Exadata. Phiên bản tiêu chuẩn 2 cũng có sẵn để cấp phép như một phần của Dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu Oracle.
 • Oracle cũng cung cấp Phiên bản cá nhân cơ sở dữ liệu Oracle để sử dụng tại chỗ.

Các tính năng và tùy chọn cơ sở dữ liệu chính

 • Cơ sở dữ liệu Oracle bao gồm một danh sách dài các tính năng tiêu chuẩn, các tùy chọn bổ sung và gói quản lý trong các danh mục chức năng khác nhau, bao gồm tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng, hiệu suất, bảo mật và phân tích.
 • Ngoài Oracle Multitenant, Oracle Database In-Memory và RAC, một số mục chi phí bổ sung đáng chú ý có sẵn như một phần của Phiên bản doanh nghiệp bao gồm các mô-đun để quản lý khối lượng công việc tự động, quản lý vòng đời cơ sở dữ liệu, điều chỉnh hiệu suất, xử lý phân tích trực tuyến ( OLAP ), phân vùng , nén dữ liệu và quản lý dữ liệu không gian và đồ thị.
 • Tùy chọn Phân tích nâng cao của Oracle hỗ trợ truy vấn SQL trong cơ sở dữ liệu và thuật toán R nguồn mở cho phạm vi xử lý phân tích rộng hơn. Các chức năng sẵn sàng cao bao gồm tính liên tục của ứng dụng và các công cụ sửa chữa khối tự động, cộng với Data Guard và Active Data Guard, cung cấp một bộ dịch vụ để tạo cơ sở dữ liệu sao lưu để cung cấp khả năng khắc phục thảm họa và bảo vệ chống tham nhũng dữ liệu.
 • Dữ liệu được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu Oracle có thể được mã hóa để đảm bảo an toàn dữ liệu và cả phiên bản Tiêu chuẩn và Doanh nghiệp đều hỗ trợ mã hóa mạng và xác thực mạnh . Nhiều tính năng bảo mật khác có sẵn dưới dạng các tính năng bổ sung trong Phiên bản doanh nghiệp.
 • Gói mặt nạ và gói dữ liệu của Oracle cho phép dữ liệu được mã hóa thêm hoặc bị che đi khi được sử dụng để phát triển và thử nghiệm, và Oracle Label Security giúp quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) đặt ranh giới cho ai có thể xem dữ liệu nào. Nó cho phép kiểm soát truy cập chi tiết bằng cách chỉ định phân loại hoặc nhãn cho từng hàng dữ liệu và sau đó cho phép người dùng chỉ xem các hàng khớp với ủy quyền nhãn của họ.
 • Oracle Database Enterprise Edition cũng có các tính năng bảo mật có sẵn để giúp các DBA xác định ai có thể truy cập dữ liệu ngay từ đầu, chẳng hạn như Oracle Database Vault, ngăn người dùng truy cập dữ liệu mà họ không có đặc quyền để xem,….
 • Oracle là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Họ giúp doanh nghiệp lưu trữ, cập nhật, thay đổi và quản lý dữ liệu. Các ứng dụng có thể được mua với cơ sở dữ liệu Oracle rất linh hoạt và mạnh mẽ và đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Vậy Oracle là gì? Bạn đã hiểu rồi chứ?

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog VietAdsGroup.Vn, hy vọng những thông tin giải đáp ? Những ý nghĩa của Oracle sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm kiến thức hữu ích. Nếu bạn đọc có những đóng góp hay thắc mắc nào liên quan đến định nghĩa Oracle là gì? vui lòng để lại những bình luận bên dưới bài viết này. Blog VietAdsGroup.Vn luôn sẵn sàng trao đổi và đón nhận những thông tin kiến thức mới đến từ quý độc giả


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
 • VietAds

  "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - FAQPage"

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADSBài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục