Tân ngữ là gì và những cách phân loại tân ngữ?

Trong một câu có thể có một hoặc nhiều tân ngữ, nó có thể nằm ở giữa câu hoặc cuối câu, có thể là một từ hoặc một cụm từ.

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 145,606 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 02-11-2021 11:09:42
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 10 đánh giá)

Tân ngữ là gì?

"Tân ngữ" là "một thành phần thuộc bộ phận vị ngữ trong câu". Tân ngữ thường đi sau động từ, liên từ hoặc giới từ, biểu đạt ý nghĩa của người hoặc vật chịu sự tác động của động từ giới từ đứng trước.

Tân ngữ hoặc biểu đạt mối liên kiết giữa các tân ngữ với nhau thông qua liên từ. Trong một câu có thể có một hoặc nhiều tân ngữ, nó có thể nằm ở giữa câu hoặc cuối câu, có thể là một từ hoặc một cụm từ.
 

Lưu ý: tân ngữ không bao giờ đứng đầu câu.
 

Ví dụ 1: “Tôi không thích hoa nhài và hoa huệ”. Vậy theo bạn trong ví dụ này tân ngữ là gì? Từ “hoa nhài” theo sau động từ “thích”, biểu đạt ý nghĩa cho động từ này. Vậy “hoa nhài” chính là một tân ngữ. Từ “hoa huệ” cũng là một tân ngữ khác theo sau liên từ “và” biểu đạt mối liên giữa hai tân ngữ này.

 

Hình 1:Tân ngữ là gì?

Những cách phân loại tân ngữ?

 

Tân ngữ được phân ra thành hai loại như sau  

  • Loại 1: Tân ngữ trực tiếp: tân ngữ được dùng để chỉ người hoặc đồ vật đầu tiên chịu sự tác động của một hành động nào đó.
  • Loại 2: Tân ngữ gián tiếp:tân ngữ thường theo sau tân ngữ trực tiếp và được ngăn cách bởi giới từ hoặc liên từ.
 

Ta xét ví dụ ở trên: “Tôi không thích hoa nhài và hoa huệ”. Vậy “hoa nhài” là tân ngữ trực tiếp còn “hoa huệ là tân ngữ gián tiếp”.


Tân ngữ là gì và những cách phân loại tân ngữ?

Tân ngữ là gì và những cách phân loại tân ngữ?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/tan-ngu-la-gitim-hieu-ve-tan-ngu-la-gi.htmlHình 2: Phân loại Tân ngữ là gì?
 

Kết luận

 
Trong một câu có thể có một hoặc nhiều tân ngữ, nó có thể nằm ở giữa câu hoặc cuối câu, có thể là một từ hoặc một cụm từ.

Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - FAQPage"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "tân ngữ là gì"
Điệp ngữ là gì và một vài ví dụ điệp ngữ dễ hiểu?

Điệp ngữ hay Điệp từ – là một biện pháp tu từ trong văn học chỉ việc lặp lại một hoặc nhiều lần một từ, một cụm từ hoặc cả câu trong một khổ thơ, một đoạn văn; rộng hơn là lặp lại trong một bài thơ hay một bài văn.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 12:17:18 | FAQPage(15477) - Audio

Điệp từ là gì và một vài ví dụ về điệp từ dễ hiểu?

Điệp từ – là một biện pháp tu từ trong văn học chỉ việc lặp lại một hoặc nhiều lần một từ, một cụm từ hoặc cả câu trong một khổ thơ, một đoạn văn; rộng hơn là lặp lại trong một bài thơ hay một bài văn

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 12:12:04 | FAQPage(11799) - Audio

Ẩn dụ là gì và những tác dụng biện pháp tu từ ẩn dụ?

Ẩn dụ là một khái niệm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Cụ thể hơn nó là một biện pháp tu từ trong Văn học được sử dụng cùng với Nhân hóa, So sánh, Hoán dụ. Trong bài trước chúng tôi đã đề cập tới khái niệm Nhân hóa, dưới đây là đáp án cho câu hỏi Ẩn dụ là gì

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 12:03:56 | FAQPage(11112) - No Audio

Tân ngữ là gì và những cách phân loại tân ngữ?

Trong một câu có thể có một hoặc nhiều tân ngữ, nó có thể nằm ở giữa câu hoặc cuối câu, có thể là một từ hoặc một cụm từ.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 11:09:42 | FAQPage(1648) - No Audio

Nhân hoá là gì và các kiểu nhân hoá phổ biến nhất hiện nay?

Nhân hóa là biến sự vật thành con người bằng cách gán cho nó những hoạt động, tính cách, suy nghĩ, giống như con người, làm cho nó trở nên sinh động, hấp dẫn, gần gũi, sống động và có hồn hơn.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 02:12:08 | Đăng nhập(458) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục