Nguyên tố hóa học là gì và những đặc điểm nguyên tố hóa học?

Tại thời điểm năm 2011, có tất cả 118 nguyên tố hóa học đã được tìm thấy, trong đó 94 nguyên tố có nguồn gốc tự nhiên (trong đó có 88 nguyên tố dễ kiếm trên Trái Đất còn 6 nguyên tố còn lại rất là hiếm), 24 nguyên tố còn lại là nhân tạo. Nguyên tố nhân tạo đầu tiên là tecneti tìm thấy năm 1937.

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 249,702 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 18-10-2021 23:29:19
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(3 sao 19 đánh giá)

1 Nguyên tố hóa học là gì?


"Nguyên tố hóa học" là "một chất hóa học tinh khiết, bao gồm một kiểu nguyên tử, được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử, là số lượng proton có trong mỗi hạt nhân".

Tại thời điểm năm 2011, có tất cả 118 nguyên tố hóa học đã được tìm thấy, trong đó 94 nguyên tố có nguồn gốc tự nhiên (trong đó có 88 nguyên tố dễ kiếm trên Trái Đất còn 6 nguyên tố còn lại rất là hiếm), 24 nguyên tố còn lại là nhân tạo. Nguyên tố nhân tạo đầu tiên là tecneti tìm thấy năm 1937.

Tất cả các NGUYÊN TỐ nhân tạo đều có tính phóng xạ với chu kỳ bán rã ngắn vì vậy chúng không thể tồn tại TỰ NHIÊN trên Trái Đất ngày nay do sự PHÓNG XẠ đã diễn ra ngay từ khi hình thành Trái Đất.


Nguyên tố hóa học là gì và những đặc điểm nguyên tố hóa học?

Nguyên tố hóa học là gì và những đặc điểm nguyên tố hóa học?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/nguyen-to-hoa-hoc-la-gi-tim-hieu-ve-nguyen-to-hoa-hoc-la-gi.html

Hình 1: Có hơn 100 nguyên tố hóa học cơ bản
 

2 Những đặc điểm các nguyên tố hóa học là gì?


Các nguyên tố nhẹ nhất là hidro (có 3 loại nguyên tử là hidro, đơteri và triti), là những nguyên tố đầu tiên xuất hiện trong Vụ Nổ Lớn (the Big Bang). Tất cả các nguyên tố nặng hơn được tìm thấy hay sản xuất một cách tự nhiên hay nhân tạo thông qua hàng loạt phương thức khác nhau của tổng hợp hạt nhân.
 

Mỗi NGUYÊN TỐ HÓA HỌC đều có một tên và ký hiệu riêng để dễ nhận biết. Tên gọi chính thức của các nguyên tố hóa học được quy định bởi Liên đoàn Quốc tế về Hoá học Thuần túy và Ứng dụng (tiếng Anh: International Union of Pure and Applied Chemistry) (viết tắt: IUPAC). Tổ chức này nói chung chấp nhận tên gọi mà người (hay tổ chức) phát hiện ra nguyên tố đã lựa chọn.
 

Điều này có thể dẫn đến tranh luận là nhóm nghiên cứu nào thực sự tìm ra nguyên tố, là câu hỏi từng làm chậm trễ việc đặt tên cho các nguyên tố với số nguyên tử từ 104 trở lên trong một thời gian dài.
 

Các NGUYÊN TỐ HÓA HỌC cũng được cấp cho một ký hiệu hóa học thống nhất, dựa trên cơ sở tên gọi của nguyên tố, phần lớn là viết tắt theo tên gọi La tinh. (Ví dụ, cacbon có ký hiệu hóa học C. Ký hiệu hóa học của nguyên tố được thống nhất và hiểu trên toàn thế giới trong khi tên gọi thông thường của nó khi chuyển sang một ngôn ngữ khác thì phần lớn không giống nhau.
 

Nguyên tử của các nguyên tố có thể kết hợp với nhau để tạo thành các đơn chất hay hợp chất hóa học dưới các trạng thái các khối đơn nguyên tử hay hai nguyên tử hoặc đa nguyên tử. Điều này được gọi là tính đa hình. Ví dụ nguyên tố ôxy có thể tồn tại dưới các trạng thái sau: Ôxy nguyên tử (O), ôxy PHÂN TỬ (O2), ôzôn (O3) HỢP CHẤT VÔ CƠ (như nước, muối, ôxít v.v) và HỢP CHẤT HỮU CƠ Trong phần lớn các trường hợp các hợp chất này có thành phần, cấu trúc và thuộc tính đặc trưng cố định.
 


Nguyên tố hóa học là gì và những đặc điểm nguyên tố hóa học?

Nguyên tố hóa học là gì và những đặc điểm nguyên tố hóa học?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/nguyen-to-hoa-hoc-la-gi-tim-hieu-ve-nguyen-to-hoa-hoc-la-gi.html

 

Hình 2: Những đặc điểm các nguyên tố hóa học là gì?
 

3 Các nguyên tố hóa học có ứng dụng khác nhau


Một vài nguyên tố, phần lớn là các kim loại kết hợp với nhau để tạo thành một cấu trúc mới với các thành phần có thể thay đổi (như hợp kim). Trong trường hợp này có lẽ tốt nhất là nói về trạng thái liên kết hơn là hợp chất. Nói chung, trên thực tế thì một chất hóa học nào đó có thể là hỗn hợp của cả hai dạng kể trên. Các nguyên tố hóa học được sắp xếp và liệt kê trong một BẢNG TUẦN HOÀN các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của số nguyên tử Z.
 

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cho biết những thông tin về các tính chất cơ bản của một nguyên tố. Ví dụ như dạng thể, độ bay hơi, độ đông đặc. Phương thức thuận tiện nhất để tra cứu các nguyên tố là trình bày chúng trong cách biểu diễn các bảng tuần hoàn các nguyên tố, bảng ký hiệu các nguyên tố đầy đủ và hóa trị, bảng này nhóm các nguyên tố với những thuộc tính hóa học tương tự 
 


Nguyên tố hóa học là gì và những đặc điểm nguyên tố hóa học?

Nguyên tố hóa học là gì và những đặc điểm nguyên tố hóa học?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/nguyen-to-hoa-hoc-la-gi-tim-hieu-ve-nguyen-to-hoa-hoc-la-gi.html

 

Hình 3: Mỗi nguyên tố hóa học có tên và ký hiệu riêng
 

4 Kết luận


"Nguyên tố hóa học" là "một chất hóa học tinh khiết, bao gồm một kiểu nguyên tử, được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử, là số lượng proton có trong mỗi hạt nhân".


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - FAQPage"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "nguyên tố hóa học là gì"
Nguyên tố hóa học là gì và những đặc điểm nguyên tố hóa học?

Tại thời điểm năm 2011, có tất cả 118 nguyên tố hóa học đã được tìm thấy, trong đó 94 nguyên tố có nguồn gốc tự nhiên (trong đó có 88 nguyên tố dễ kiếm trên Trái Đất còn 6 nguyên tố còn lại rất là hiếm), 24 nguyên tố còn lại là nhân tạo. Nguyên tố nhân tạo đầu tiên là tecneti tìm thấy năm 1937.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-10-18 23:29:19 | FAQPage(318) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục