Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?

Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết trên sàn chứng khoán, có mã giao dịch riêng và hoạt động tương tự như chứng khoán cơ sở

 • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 840,314 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 24-12-2022 18:56:25
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(4 sao 6 đánh giá)

Định nghĩa Chứng quyền là gì?

 • Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết trên sàn chứng khoán, có mã giao dịch riêng và hoạt động tương tự như chứng khoán cơ sở. Để sở hữu chứng quyền, nhà đầu tư phải trả một khoản phí, được quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền theo mức giá xác định trước.


Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?

Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chung-quyen-la-gi-nhung-y-nghia-cua-chung-quyen.html

Các loại chứng quyền

Chứng quyền mua

Chứng quyền bán

Là loại chứng quyền mà người sở hữu được quyền mua một số lượng chứng khoán cơ sở theo giá thực hiện, nhận tiền lãi khi chứng khoán cơ sở tăng cao hơn giá thực hiện. Là loại chứng quyền mà người sở hữu được quyền bán một số lượng chứng khoán cơ sở theo giá thực hiện, nhận tiền lãi khi chứng khoán cơ giảm so với giá thực hiện.

Chứng quyền quy định tại thị trường Việt Nam là chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu niêm yết, thực hiện quyền kiểu châu Âu với phương thức thanh toán bằng tiền mặt.

Chứng quyền kiểu Châu Âu

Chứng quyền kiểu Mỹ

Chỉ cho phép người sở hữu thực hiện quyền khi đáo hạn. Cho phép người sở hữu thực hiện quyền vào bất kỳ thời điểm nào, trước hoặc đến khi chứng quyền đáo hạn.


Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?

Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chung-quyen-la-gi-nhung-y-nghia-cua-chung-quyen.html

Những thông tin cần nắm rõ về chứng quyền

Giá chứng quyền Số tiền Nhà đầu tư cần bỏ ra để sở hữu một đơn vị chứng quyền
Chứng khoán cơ sở Cổ phiếu làm cơ sở để thực hiện quyền
Giá thực hiện Mức giá mà Nhà đầu tư thực hiện quyền khi đáo hạn
Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ để thực hiện chuyển đổi giữa chứng quyền và chứng khoán cơ sở
Thời hạn chứng quyền Thời gian lưu hành của chứng quyền (tối thiểu 3 tháng, tối đa 24 tháng)
Ngày đáo hạn Ngày cuối cùng mà người nắm giữ chứng quyền thực hiện chứng quyền
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày giao dịch trước 2 ngày so với ngày đáo hạn và là ngày cuối cùng chứng quyền được giao dịch
Giá thanh toán Bình quân giá đóng cửa chứng khoán cơ sở 5 ngày giao dịch liên trước ngày đáo hạn (không bao gồm ngày đáo hạn)

Giao dịch chứng quyền như nào?

 • Giống như cổ phiếu thông thường, chứng quyền có bảo đảm có phương thức giao dịch tương tự. Nhà đầu tư có thể mua trên thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp. Tại thị trường thứ cấp, chứng quyền được giao dịch bằng chính tài khoản giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trên sàn.
 • Một chứng quyền giao dịch dựa trên biên độ giao động giá với đơn vị yết giá là 10 đồng. Tuy nhiên, mức giá sàn/trần được tính dựa trên giá chứng khoán cơ sở theo công thức:
 • Giá sàn/trần chứng quyền = Giá tham chiếu chứng quyền -/+ Biên độ giao động giá chứng khoán cơ sở/Tỷ lệ chuyển đổi
 • Điểm cần lưu ý, mức giá sàn của chứng quyền tối thiểu là 10 đồng.


Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?

Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chung-quyen-la-gi-nhung-y-nghia-cua-chung-quyen.html

Ví dụ thực tế về chứng quyền

Tên chứng quyền Chungquyen.FPT.VND.M.CAT.2019.01
Mã chứng quyền CFPT1901
Mã ISIN VN0CFPT19013
Tên mã chứng khoán cơ sở FPT
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Công ty cổ phần FPT
Loại chứng quyền Mua
Kiểu thực hiện Châu Âu
Phương thức thực hiện chứng quyền Bằng tiền
Thời hạn 3 tháng
Ngày đáo hạn 11/09/2019
Tỷ lệ chuyển đổi 2:1
Giá thực hiện 45.000 đồng
Giá phát hành 1.900 đồng/chứng quyền
Số lượng chứng quyền đăng ký tại VSD 2.000.000 chứng quyền
Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành 3.800.000.000 đồng
 • Giả sử, nhà đầu tư thực hiện mua 1.000 chứng quyền FPT với các thông tin trên. Tổng số tiền bỏ ra (chưa bao gồm phí mua chứng quyền) là 1.900.000 đồng
 • Sau 3 tháng, giá thị trường cổ phiếu FPT tăng lên 60.000 đồng/cổ phiếu, giá chứng quyền theo đó tăng lên 6.000 đồng/CW, nhà đầu tư có thể chốt lời bằng cách giao dịch chứng quyền trên sàn với số lãi đạt được là:
 • Tiền lãi giao dịch chứng quyền = [6.000/2– 1.900]*1.000 = 1.100.000 đồng
  Trường hợp, nhà đầu tư nắm giữ đến đến khi đáo hạn với giá thanh toán là 50.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền lãi đạt được là:
 • Tiền lãi nắm giữ chứng quyền = [(50.000-45.000)/2 – 1.900]*1.000 = 600.000 đồng
 • Trường hợp giá chứng quyền thấp hơn giá nhà đầu tư giao dịch mua, việc thua lỗ bằng khoản giảm thiểu từ biến động giảm sau khi thực hiện bán lại chứng quyền trên sàn.
 • Nếu nắm giữ đến khi đáo hạn, nhà đầu tư mất tối đa số tiền bỏ ra khi thực hiện quyền mua nếu giá thanh toán chứng khoán cơ sở nhỏ hơn hoặc bằng giá thực hiện (chứng quyền sẽ không thực hiện).

Những lợi ích và rủi ro khi tham gia chứng quyền

Lợi ích

 • Như ví dụ trên, việc tham gia chứng quyền sẽ giúp nhà đầu tư đạt được tỷ suất sinh lời cao hơn nhờ tính đòn bẩy khi giá chứng quyền nhỏ hơn rất nhiều so với giá chứng khoán cơ sở nhưng giá trị nội tại của chứng quyền thường biến động tương đồng (Với giả định giao dịch chứng quyền của FPT phần trên, tỷ suất sinh lời đạt gần 58% so với hơn 13% nếu dùng số tiền đó thực hiện mua cổ phiếu cơ sở). Thêm nữa, nhà đầu tư có thể xác định rõ việc thua lỗ khi hạn chế tối đa chính bằng số tiền bỏ ra khi thực hiện quyền.

Rủi ro

 • Ngược lại, tính đòn bẩy cũng là rủi ro cho chứng quyền khi tỷ lệ thua lỗ sẽ cao hơn nếu giá chứng quyền hay giá chứng khoán cơ sở có xu hướng xấu. Bên cạnh đó, một chứng quyền có thời gian giới hạn từ 3 đến 24 tháng khiến nhà đầu tư phải cân nhắc có nên nắm giữ hay không.


Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?

Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/chung-quyen-la-gi-nhung-y-nghia-cua-chung-quyen.html

Cũng như các loại chứng khoán khác, chứng quyền phụ thuộc vào cung cầu thị trường, thậm chí là hai chiều bao gồm chứng quyền và chứng khoán cơ sở. Điều này khiến việc phân tích phần nào khó khăn hơn.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog VietAdsGroup.Vn, hy vọng những thông tin giải đáp ? Những ý nghĩa của Chứng quyền sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm kiến thức hữu ích. Nếu bạn đọc có những đóng góp hay thắc mắc nào liên quan đến định nghĩa Chứng quyền là gì? vui lòng để lại những bình luận bên dưới bài viết này. Blog VietAdsGroup.Vn luôn sẵn sàng trao đổi và đón nhận những thông tin kiến thức mới đến từ quý độc giả


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
 • VietAds

  "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - FAQPage"

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "Chứng quyền là gì? Những ý nghĩa của Chứng quyền"
Chứng quyền là gì? Những lợi ích và rủi ro khi tham gia?

Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết trên sàn chứng khoán, có mã giao dịch riêng và hoạt động tương tự như chứng khoán cơ sở

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-12-24 18:56:25 | FAQPage(206) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục