Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là một trong những hình học thường gặp nhất trong các bài toán cũng như trong đời sống. Hãy cùng tìm hiểu và cùng ôn lại những kiến thức liên quan tới hình tứ giác bao gồm định nghĩa, tính chất và những dấu hiệu nhận biết hình tứ giác nhé!

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 940,847 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 17-07-2022 12:23:47
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(3 sao 19 đánh giá)

Hình tứ giác là một trong những hình học thường gặp nhất trong các bài toán cũng như trong đời sống. Hãy cùng tìm hiểu và cùng ôn lại những kiến thức liên quan tới hình tứ giác bao gồm định nghĩa, tính chất và những dấu hiệu nhận biết hình tứ giác nhé!

Định nghĩa hình tứ giác là gì?

Tứ giác là một đa giác hình gồm 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kì 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng.

Tứ giác có thể là tứ giác đơn (không có cặp cạnh đối nào cắt nhau) hoặc là tứ giác kép (có hai cặp cạnh đối cắt nhau). Tứ giác đơn có thể lồi hoặc lõm.


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Định nghĩa hình tứ giác

Tính chất hình tứ giác

- Tính chất hình chéo:

Trong một tứ giác lồi, hai đường chéo cắt nhau tại một điểm thuộc miền trong của tứ giác. Và ngược lại, nếu một tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại một điểm thuộc miền trong của nó thì tứ giác ấy là tứ giác lồi.

- Tính chất góc của hình tứ giác:

Tổng các góc của tứ giác bằng 360 độ.

Tính chất góc của hình tứ giác

Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác

Một đa giác gồm 4 cạnh và 4 đỉnh, trong đó không có bất kì 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng là hình tứ giác.

Các mẫu hình tứ giác

- Tứ giác đơn: là tứ giác không có cạnh nào cắt nhau.

- Tứ giác lồi: là tứ giác mà tất cả các góc trong của nó đều nhỏ hơn 180° và hai đường chéo đều nằm bên trong tứ giác. Hoặc là tứ giác luôn nằm gọn trong một nửa mặt phẳng có chứa bất kỳ cạnh nào.


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Các mẫu hình tứ giác

- Tứ giác lõm: là tứ giác chứa một góc trong có số đo lớn hơn 180° và một trong hai đường chéo nằm bên ngoài tứ giác.

- Tứ giác không đều: là tứ giác mà nó không có cặp cạnh nào song song với nhau (không phải là tứ giác đặc biệt).

Các loại hình tứ giác đặc biệt và cách nhận biết

- Hình thang: Tứ giác có ít nhất 1 cặp cạnh đối song song là hình thang.

Để tìm hiểu rõ hơn về hình thang, hãy tham khảo bài viết Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang đầy đủ, dễ hiểu nhé!


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Hình thang là tứ giác đặc biệt

- Hình thang cân:

Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Để tìm hiểu thêm về hình thang cân, hãy tham khảo bài viết Định nghĩa hình thang cân là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cân nhé!


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Hình thang cân là tứ giác đặc biệt

- Hình bình hành:

Tứ giác có 2 cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Hãy tham khảo bài viết Công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành dễ hiểu để tìm hiểu thêm về hình bình hành nhé!


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Hình bình hành là tứ giác đặc biệt

- Hình chữ nhật:

Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Hãy tham khảo bài viết Định nghĩa hình chữ nhật là gì? Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật để tìm hiểu thêm về hình chữ nhật nhé!


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Hình chữ nhật là tứ giác đặc biệt

- Hình thoi:

Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

Để tìm hiểu thêm về thoi, hãy tham khảo bài viết Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi đầy đủ nhất nhé!


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Hình thoi là tứ giác đặc biệt

- Hình vuông:

Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.

Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Hãy tham khảo bài viết Định nghĩa hình vuông là gì? Dấu hiệu nhận biết hình vuông chi tiết để tìm hiểu thêm về hình vuông nhé!


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Hình vuông là tứ giác đặc biệt

Bài tập liên quan đến hình tứ giác

Bài tập 1:


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Bài tập 1

Bài tập 2: Trong các tứ giác ở bên dưới, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác ?


Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/hinh-tu-giac-la-gi-dau-hieu-nhan-biet-hinh-tu-giac-don-gian-de-hieu.html

Bài tập 2

Lời giải:

Hình a đúng: Vì là hình tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác.

Hình b sai: Vì tứ giác nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ BC (hoặc bờ CD).

Hình c sai: Vì tứ giác nằm trên hai nửa mặt phẳng có bờ AD (hoặc bờ BC).

Một số câu hỏi thường gặp

Hình chữ nhật có phải là hình tứ giác không?

Phải. Vì hình chữ nhật là tứ giác có ba góc vuông.

Hình vuông có phải là hình tứ giác không?

Phải. Vì hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau.

Một số mẫu máy tính cầm tay giúp bạn tính toán dễ dàng hơn:

Mong rằng bài viết trên hữu ích dành cho bạn khi tìm hiểu về hình tứ giác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản"
Hình bình hành là gì? Dấu hiệu nhận biết hình bình hành cực dễ hiểu

Hình bình hành khá phổ biến trong chương trình học của các bạn học sinh, tuy vậy, hình bình hành có rất nhiều thông tin mà học sinh cần phải ghi nhớ. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thông tin chi tiết của hình bình hành và cách giải một số bài toán về hình bình hành chỉ với máy tính cầm tay nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-21 22:37:57 | FAQPage(1531) - No Audio

Công thức tính đường chéo hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu

Đường chéo trong hình chữ nhật là một thông số thường xuyên áp dụng để tính các bài toán hình học. Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn công thức tính đường chéo hình chữ nhật đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu và cực nhanh chỉ với chiếc máy tính cầm tay!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 02:46:16 | FAQPage(1449) - No Audio

Hình thang là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thang cực đơn giản, dễ hiểu

Hình học luôn là một trong những chủ đề toán thú vị bởi sự đa dạng mà chúng đem lại. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn có một cái nhìn chi tiết về hình thang và các công thức, bài tập liên quan. Chắc chắn là rất dễ hiểu và chi tiết, cùng xem ngay!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-22 05:27:44 | Đăng nhập(1073) - No Audio

Hình thoi là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thoi cực chính xác, dễ hiểu

Chúng ta đều có thể dễ dàng nhận biết được hình thoi trong cuộc sống nhưng để phát biểu đúng những kiến thức liên quan đến hình thoi bằng thuật ngữ toán học thì không phải ai cũng nhớ. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn cũng cố kiến thức về hình thoi thông qua định nghĩa hình thoi là gì và một số dấu hiệu đơn giản giúp bạn nhận biết nó. Đừng bỏ qua nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-17 13:28:35 | Đăng nhập(747) - No Audio

Hình tứ giác là gì? Dấu hiệu nhận biết hình tứ giác đơn giản, dễ hiểu

Hình tứ giác là một trong những hình học thường gặp nhất trong các bài toán cũng như trong đời sống. Hãy cùng tìm hiểu và cùng ôn lại những kiến thức liên quan tới hình tứ giác bao gồm định nghĩa, tính chất và những dấu hiệu nhận biết hình tứ giác nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-17 12:23:47 | Đăng nhập(716) - No Audio

Hình vuông là gì? Cách nhận biết hình là hình vuông?

Hình vuông là một trong những hình học cơ bản mà bất kỳ học sinh nào cũng nên nắm vững những kiến thức liên quan đến hình vuông. Bài viết hôm này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức và công thức cực thú vị giúp bạn giải các bài toán liên quan đến hình vuông chỉ bằng vài cú bấm trên máy tính cầm tay.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-07-15 22:22:01 | Đăng nhập(557) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục