• Google thông báo rằng AdWords Editor 11.3 đã có sẵn cho tất cả các nhà "Quảng cáo google"của mình trên toàn thế giới.

  • Phiên bản mới hỗ trợ tạo các chiến dịch TrueView video, tiện ích chú thích, và quảng cáo HTML5.

  • Quảng cáo video TrueView là một cách tương tác để thu hút khách hàng của bạn trên YouTube và trên Internet”, Google cho biết.

Google Cập Nhật Awrods Editor 11.3

Hình 2: Cập Nhật Quảng Cáo Google

  1. Phiên bản 11.3 cho phép bạn tạo và chỉnh sửa chiến dịch TrueView video chuẩn. Bạn có thể thêm, loại trừ nội dung và thay đổi phương pháp Quảng Cáo google giá rẻ nhắm mục tiêu của bạn để giúp kiểm soát những người nhìn thấy quảng cáo của bạn.

  2. Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt khác, chẳng hạn như chi phí cho mỗi lần xem tối đa (max CPV). Hãy nhớ rằng TrueView cho mua sắm và chiến dịch cài đặt ứng dụng điện thoại di động không được hỗ trợ

“Bây giờ bạn có thể tạo và chỉnh sửa các phần mở rộng chú thích cho các chiến dịch và nhóm quảng cáo,” Google cho biết.

Google Cập Nhật Awrods Editor 11.3

Hình 3: Thông Tin Quảng Cáo Trên Google

- "Tiện ích mở rộng chú thích cho phép bạn bao gồm văn bản bổ sung với các quảng cáo tìm kiếm của bạn. Điều này cho phép bạn cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn, bao gồm cả các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp."