Điện Li Là Gì? Tìm Hiểu Về Điện Li Là Gì?

Điện li hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion, thường đi kèm các thay đổi hóa học khác. Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng để giải phóng electron, những electron được giải phóng này được gọi là những electron tự do.

  • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 469,872 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 18-09-2022 21:27:01
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 7 đánh giá)

Điện li là gì?


"Điện li" hay "ion hóa" "quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion, thường đi kèm các thay đổi hóa học khác". Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng để giải phóng electron, những electron được giải phóng này được gọi là những electron tự do.
 

Năng lượng cần thiết để xảy ra quá trình này gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành khi một electron tự do nào đó đập vào một nguyên tử mang điện trung hòa ngay lập tức bị tóm và thiết lập hàng rào thế năng với nguyên tử này, vì nó không còn đủ năng lượng để thoát khỏi nguyên tử này nữa nên hình thành ion âm.
 

Một trường hợp điện ly đơn giản là chất có liên kết ion hoặc liên kết cộng hoá trị phân cực thành các ion riêng rẽ trong môi trường nước. Ví dụ như NaCl (muối).
 


Điện Li Là Gì? Tìm Hiểu Về Điện Li Là Gì?

Điện Li Là Gì? Tìm Hiểu Về Điện Li Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/dien-li-la-gi-tim-hieu-ve-dien-li-la-gi.html


 

Hình 1:Tầng điện li
 

Nguyên nhân điện li là gì?


Phân tử nước bị phân cực thành hai đầu âm và dương do nguyên tử oxy có độ âm điện lớn hơn nguyên tử hydro, cặp electron dùng chung bị lệch về phía oxy. Vì thế đã tách các chất cũng có tính phân cực ra thành các ion, ion dương tách ra bởi nguyên tử oxi (mang điện âm) còn ion âm được tách ra bởi nguyên tử hidro của nước. Quá trình này có giải phóng năng lượng do mạng tinh thể bị phá vỡ.
 

Độ điện li là gì?


Độ điện ly là tỉ số giữa số phân tử phân ly thành ion và tổng số phân tử đã hòa tan vào dung dịch.
 

Độ mạnh yếu
 

Sự điện ly mạnh hay yếu phụ thuộc vào độ điện ly.

  • Các chất điện li. Các chất điện li mạnh. Tất cả các chất điện li mạnh là chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li hoàn toàn ra ion.
  • Dung dịch bazơ tan: NaOH, KOH, Ba(OH)2. Dung dịch các axit mạnh: HNO3, HCl, HI. Hầu hết các muối: NaCl, NaNO3.

 


Điện Li Là Gì? Tìm Hiểu Về Điện Li Là Gì?

Điện Li Là Gì? Tìm Hiểu Về Điện Li Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/dien-li-la-gi-tim-hieu-ve-dien-li-la-gi.html


 

Hình 2:Thí nghiệm sự điện li
 

Các dung dịch muối điện ly mạnh là muối tạo thành bởi gốc bazơ và gốc axit mạnh. Ví dụ: Muối NaCl được tạo bởi bazơ mạnh là NaOH và axit mạnh là HCl. Ta coi các chất điện ly mạnhđộ điện ly α = 1. Nghĩa là các dung dịch chứa chất điện ly mạnh điện ly hoàn toàn.
 

Các chất điện li trung bình và yếu. Các chất điện li yếu thường gặp là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.Gồm: Axit yếu, bazơ yếu, do điện li phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ, dung môi, bản chất của chất điện ly. Ví dụ: Axit yếu: H2S, H2SO3, H3PO4, CH3COOH.
 


Điện Li Là Gì? Tìm Hiểu Về Điện Li Là Gì?

Điện Li Là Gì? Tìm Hiểu Về Điện Li Là Gì?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/dien-li-la-gi-tim-hieu-ve-dien-li-la-gi.html


 

Hình 3: Bản chất của chất điện ly
 

Kết Luận: "Điện li" hay "ion hóa" là "quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion, thường đi kèm các thay đổi hóa học khác". Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng để giải phóng electron, những electron được giải phóng này được gọi là những electron tự do.


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
  • VietAds

    "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

  • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "điện li là gì"
Điện Li Là Gì? Tìm Hiểu Về Điện Li Là Gì?

Điện li hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion, thường đi kèm các thay đổi hóa học khác. Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng để giải phóng electron, những electron được giải phóng này được gọi là những electron tự do.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2022-09-18 21:27:01 | Đăng nhập(666) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục