Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?

Năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đạc trưng của một hoạt động, nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao.

 • Bài viết tạo bởi: | Lượt xem bài viết: 211,720 (View) | Ngày cập nhật nội dung gần nhất: 02-11-2021 10:24:29
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(3 sao 8 đánh giá)

Định nghĩa Năng lực là gì?

 • Theo quan điểm của những nhà tâm lý học Năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đạc trưng của một hoạt động, nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao.
 • Các năng lực hình thành trên cơ sở của các tư chất tự nhiên của cá nhân nới đóng vai trò quan trọng, năng lực của con người không phải hoàn toàn đo tự nhiên mà có, phần lớn do công tác, do tập luyện mà có.


Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?

Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/nang-luc-la-gi-nhung-y-nghia-cua-nang-luc.html

Năng lực chung và năng lực chuyên môn

Tâm lý học chia năng lực thành các dạng khác nhau như năng lực chung và năng lực chuyên môn.

– Năng lực chung là năng lực cần thiết cho nhiều ngành hoạt động khác nhau như năng lực phán xét tư duy lao động, năng lực khái quát hoá, năng lực lát tập, năng lực tưởng tưởng

– Năng lực chuyên môn là năng lực đặc trưng trong lĩnh vực nhất định của xã hội như năng lực tổ chức , năng lực âm nhạc, năng lực kinh doanh, hội hoạ, toán học… Năng lực chung và năng lực chuyên môn có quan hệ qua lại hữu cơ với nhau, năng lực chung là cơ sở của năng lực chuyên luôn, nếu chúng càng phát triển thì càng dễ thành đạt được năng lực chuyên môn. Ngược lại sự phát triển của năng lực chuyên môn trong những điều kiện nhất định lại có ảnh hưởng đối với sự phát triển của năng lực chung. Trongg thực tế mọi hoạt động có kết quả và hiệu quả cao thì mỗi người đều phải cớ năng lực chung phát triển ở trình độ cần thiết và có một vài năng lực chuyên môn tương ứng với lĩnh vực công việc của mình. Những năng lực cơ bản này không phải là bẩn sinh, mà nó phải được giáo dục phát triển và bồi dưỡng ở con người. Năng lực của một người phối hợp trong mọi hoạt động là nhờ khả năng tự điều khiển, tự quản lý, tự điều chỉnh ở lỗi cá nhân được hình thành trong quá trình sống và giáo dục của mỗi người.


Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?

Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/nang-luc-la-gi-nhung-y-nghia-cua-nang-luc.html

Năng lực còn được hiểu theo một cách khác, năng lực là tính chất tâm sinh lý của con người chi phối quá trình tiếp thu kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo tối thiểu là cái mà người đó có thể dùng khi hoạt động. Trong điều kiện bên ngoài như nhau những người khác nhau cớ thể tiếp thu các kiến thức kỹ năng và kỹ xảo đó với nhịp độ khác nhau có người tiếp thu nhanh, có người phải mất nhiều thời gian và sức lực mới tiếp thu được, người này có thể đạt được trình độ điêu luyện cao còn người khác chỉ đạt được trình trung bình nhất định tuy đã hết sức cố gắng. Thực tế cuộc sống có một số hình thức hoạt động như nghệ thuật, khoa học, thể thao … Những hình thức mà chỉ những người có một số năng lực nhất đinh mới có thể đạt kết quả. Để năm được cơ bản các dấu hiệu khi nghiên cứu bản chất của năng lực ta cần phải xem xét trên một số khía cạnh sau:

 • Năng lực là sự khác biệt tâm lý của cá nhân người này khác người kia, nếu một sự việc thể hiện rõ tính chất mà ai cũng như ai thì không thể nói về năng lực.
 • Năng lực chỉ là những khác biệt có liên quan đến hiệu quả việc thực hiện một hoạt động nào đó chứ không phải bất kỳ những sự khác nhau cá biệt chung chung nào.
 • Khái niệm năng lực không liên quan đến những kiến thức kỹ năng, kỹ xảo đã được hình thành ở một người nào đó. Năng lực chi làm cho việc tiếp thu các kiến thức kỹ năng, kỹ xảo trở nên dễ đàng hơn.
 • Năng lực con người bao giờ cũng có mầm mống bẩm sinh tuỳ thuộc vào sự tổ chức của hệ thống thần kinh trung ương, nhưng nó chỉ được phát triển tróng quá trình hoạt động phát triển của con người, trong xã hội có bao nhiêu hình thức hoạt động của con người thì cũng có bấy nhiêu loại năng lực có người có năng lực về điện, có người có năng lực về lái máy bay, có người có năng lực về thể thao … Năng lực của người lãnh đạo quản lý chính là năng lực tổ chức, Lê nin đã vạch ra đầy đủ cấu trúc của năng lực tổ chức chỉ ra những thuộc tính cần thiết chơ người cán bộ tổ chức là bất cứ người lãnh đạo nào cũng cần phải có: “Sự minh mãn và tài xắp xếp công việc“ “sự hiểu biết `mọi người“ – tính cởi mở hay là năng lực thâm nhập vào các nhóm người“ “ sự sắc sảo về trí tuệ và óc tháo vát thực tiễn“ “các phẩm chất ý chí`”, “Khả năng hiểu biết mọi người và kỹ năng tiếp xúc với con người“. Do đó khi xem xét kết quả công việc của một người cần phân tích rõ những yếu tố đã làm cho cá nhân hoàn thành công việc, người ta không chỉ xem cá nhân đó làm gì, kết quả ra sao mà còn xem làm như thế nào chính năng lực thể hiện ở chỗ người ta làm tốn ít thời gian, ít sức lực của cải vật chất mà kết quả lai tốt.


Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?

Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/nang-luc-la-gi-nhung-y-nghia-cua-nang-luc.html

Phân biệt năng lực với trí thức, kỹ năng, kỹ xảo

Cần phân biệt năng lực với trí thức, kỹ năng, kỹ xảo.

 • Trí thức là những hiểu biết thu nhân được từ sách vở, từ học hỏi và từ kinh nghiệm cuộc sống của mình. .
 • Kỹ năng là sự vận dụng bước đầu những kiến thức thu lượm vào thức tế để tiến hành một hoạt động nào đó.
 • Kỹ xảo là những kỹ năng được lắp đi lặp lại nhiều lần đến mức thuần thục cho phép con người không phải tập trung nhiều ý thức và việc mình đang làm. Còn năng lực là một tổ hợp phầm chất tương đối ổn đinh, tương đối cơ bản của cá nhân, cho phép nó thực hiện có kết quả một hoạt động, do đó người có trình độ học vấn cao đại học, trên đại học hoặc có nhiều kinh nghiệm sống do công tác lâu năm và kinh qua nhiều cương vị khác nhau nhưng văn có thể hiểu năng lực cần thiết của người lãnh đạo quản lý như năng lực tổ chức, năng lực trí tuệ …) Nếu chỉ căn cữ vào bằng cấp hay quá trình công tắc mà đề bạt một cán bộ là chưa đủ, chỉ có căn cứ và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao để đánh giá năng lực cán bộ đảng viên thì mới đúng đắn. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng giữa năng lực và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cồ quan hệ mật thiết với nhau. Năng lực tư duy không thể phát triển cao ở người có trình độ học vấn thấp. Năng lực tổ chức không thế có được ở người chưa hề quản lý, điều hành một đơn vị sản xuất, kinh doanh cụ thể do vậy khi đánh giá năng lực của một cán bộ cần phải căn cứ vào hiệu quả sản xuất hoàn thành công việc là chính, đồng thời cũng cần biết được trình độ học vấn và quá trình công tắc của người đó nữa.


Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?

Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/nang-luc-la-gi-nhung-y-nghia-cua-nang-luc.html

Các cách nâng cao năng lực của bản thân

Học cách nói “không”

 • Những người có năng lực cao thường rất tập trung trong công việc. Họ luôn dành hết thời gian, tâm trí và toàn bộ năng lực của bản thân cho những việc quan trọng nhất. Họ luôn nói không với những công việc không quan trọng.

Thử sức ở một vai trò mới

 • Khả năng tiềm ẩn trong con người bạn là vô cùng rộng lớn mà bạn khó có thể hình dung được. Vì vậy đừng bao giờ bỏ hết mình trong bất kỳ một phạm vi nào. Hãy thử sức nghiên cứu những công việc mới, thử sức trong một lĩnh vực mới. Điều này sẽ giúp bạn mở rộng được mối quan hệ hơn, giúp công việc nhàm chán hàng ngày trở nên thú vị hơn. Không cần quá ép buộc mình phải thành công, hãy tự do đón nhận thử thách mới để nâng cao năng lực của bản thân.


Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?

Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?, Bản quyền truy cập link xem bài viết: https://vietadsgroup.vn/nang-luc-la-gi-nhung-y-nghia-cua-nang-luc.html

Học cách trò chuyện tinh tế

 • Khả năng giao tiếp và trò chuyện cần phải được thực hành và rèn luyện thường xuyên. Hãy cố gắng lựa chọn những chủ đề mà người đối diện cảm thấy hứng thú nhất. Quan sát và lắng nghe xem người đối diện có thể hứng thú hay không, điều này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích để giao tiếp cho phù hợp.

Học cách lắng nghe

 • Học cách lắng nghe sẽ giúp người đối diện cảm thấy được sự quan trọng của họ trong câu chuyện. Chỉ khi nào người đối diện thấy được sự quan trọng của họ thì lúc ấy câu chuyện mới trở nên hấp dẫn. Bạn hãy bắt đầu bằng việc lắng nghe, tán thưởng và khen ngợi người khác. Trước khi trả lời câu hỏi của họ, hãy cố gắng ngừng lại và suy nghĩ, đừng đưa ra câu hỏi quá nhanh trong khi bạn chưa hiểu người khác nói gì.

Thấu hiểu tính cách con người

 • Nâng cao năng lực giao tiếp xã hội và có kỹ năng giao tiếp cơ bản là một trong những điều kiện để tiến tới thành công. Năng lực này đòi hỏi bạn phải hiểu bản tính giữa người với người một cách đúng đắn. Bạn có thể tự rèn luyện năng lực này bằng cách giao tiếp nhiều hơn, nhìn người khác bằng bản chất của chính họ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn. Sau đó dùng quan điểm của mình để đánh giá, đặc biệt không được áp đặt quan điểm của mình liên quan điểm người khác.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của blog VietAdsGroup.Vn, hy vọng những thông tin giải đáp ? Những ý nghĩa của Năng lực sẽ giúp bạn đọc bổ sung thêm kiến thức hữu ích. Nếu bạn đọc có những đóng góp hay thắc mắc nào liên quan đến định nghĩa Năng lực là gì? vui lòng để lại những bình luận bên dưới bài viết này. Blog VietAdsGroup.Vn luôn sẵn sàng trao đổi và đón nhận những thông tin kiến thức mới đến từ quý độc giả


Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục "Hỏi đáp là gì" Quay lại trang chủ
 • VietAds

  "VietAds gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ quảng cáo trực tuyến hiệu quả suốt chặng đường 9 năm vừa qua! - Đăng nhập"

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN VIỆT ADS


Một vài bài viết cùng chủ đề "Năng lực là gì? Những ý nghĩa của Năng lực"
Định hướng là gì và cách định hướng nghề nghiệp tương lai?

Hiện nay đa số, qua thông tin khảo sát thông tin về định hướng là gì thì đều nhắc tới định hướng nghề nghiệp, học nghề gì có tương lai tốt đẹp. Nhưng để hiểu hết cái sâu xa, cái bản chất của vấn đề thì không phải ai cũng có thể hiểu được,hoặc hiểu theo một cách máy móc.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 16:28:19 | FAQPage(2212) - No Audio

Kỹ năng sống là gì và tại sao cần dạy trẻ kỹ năng sống?

Kỹ năng sống là khả năng thích nghi và hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả năng đối phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng sống là một tập hợp các kỹ năng mà con người có được thông qua giảng dạy hoặc kinh nghiệm trực tiếp được sử dụng để xử lý những vấn đề, câu hỏi thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 13:46:15 | Đăng nhập(888) - No Audio

Teamwork là gì và những kiến thức hoạt động Teamwork?

Đối với nhà tuyển dụng, chủ doanh nghiệp thì việc bạn có được một bản CV đẹp thôi chưa đủ họ muốn có thêm ở bạn rất nhiều thứ khác như: ngoại ngữ, kỹ năng mềm, khả năng tin học, tư duy, kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork) thậm chí có những vị trí còn yêu cầu cả mối quan hệ xã hội mà bạn có hiện tại có khá nhiều bạn sinh viên chưa biết Làm việc nhóm là gì dẫn tới mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng nhất là nhà tuyển dụng nước ngoài.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 17:30:38 | Đăng nhập(736) - No Audio

Phát thanh viên là gì và phát thanh viên giỏi cần yếu tố gì?

Mặc dù hiện nay, trong xu hướng phát triển của báo phát thanh hiện đại, giọng đọc của phát thanh viên chuyên nghiệp chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, còn lại phần lớn là giọng đọc của phóng viên và biên tập viên – những người trực tiếp sáng tạo tác phẩm và thể hiện tác phẩm của mình.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 08:04:31 | Đăng nhập(673) - No Audio

Team leader là gì và vai trò, tố chất Team leader cần có?

Team leader là gì? Nhiệm vụ, vai trò, kỹ năng của team leader và các tố chất để trở thành team leader là gì? Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp qua bài viết sau đây của VietAdsGroup.Vn, cùng tìm hiểu nhé!

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 06:36:47 | Đăng nhập(540) - No Audio

Kỹ năng mềm là gì? Những ý nghĩa của Kỹ năng mềm

Thực trạng sử dụng kỹ năng mềm của giới trẻ Việt

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 16:21:44 | Đăng nhập(414) - No Audio

Cross Selling là gì và cách dùng Cross Selling như thế nào?

Một ví dụ phổ biến của cross-sale là câu nói thường gặp trong lĩnh vực thức ăn nhanh: “Bạn có muốn ăn kèm với khoai tây chiên không?”. Còn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, cross-sale có nghĩa giới thiệu nhiều loại hình đầu tư cho nhà đầu tư, hoặc thậm chí là dịch vụ bảo hiểm cho nhà đầu tư hoặc chuẩn bị thuế cho những kh|ch h{ng đang dự tính về hưu.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 02:39:44 | FAQPage(290) - No Audio

Kỹ năng mềm là gì? Những ý nghĩa của Kỹ năng mềm

Bài viết này VietAds cùng bạn tìm hiểu về kỹ năng mềm là gì? Những kỹ năng mềm quan trọng cho cuộc sống mọi người. Kỹ Năng Mềm Là Gì? Vai Trò Của Kỹ Năng Mềm Trong Công Việc Và Cuộc Sống

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 09:35:11 | Đăng nhập(273) - No Audio

Soft Skills Là Gì? Tìm Hiểu Về Soft Skills Là Gì?

Ngày nay, “Soft skills” được đánh giá rất cao. Rất nhiều nhà tuyển dụng xem trọng những kỹ năng thiên về tính cách này và xem đây là một trong những yêu cầu tuyển dụng quan trọng.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 03:58:58 | Đăng nhập(219) - No Audio

Năng lực là gì và năng lực chung khác năng lực chuyên môn ra sao?

Năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đạc trưng của một hoạt động, nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao.

Bài viết tạo bởi: VietAds | Ngày cập nhật: 2021-11-02 10:24:29 | Đăng nhập(197) - No Audio

LÁ SỐ TỬ VI XEM TUỔI SINH CON

Bài viết xem nhiều cùng chuyên mục
Bài viết mới nhất cùng chuyên mục